20210524 082005
⋅ Drenering

Mottak av overskotsmassar

Kva er viktige suksesskriterier for at dette skal bli vellukka?
NLR Rogaland
Drenering av plansilo Foto Joacim Laurendz
⋅ Grovfôr

Plansiloar - tiltak mot avrenning

MILJØ: Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar. Kvifor er det slik?
NLR Rogaland
Gjengrodd kanal Foto Lars Kjetil Flesland
Medlem
⋅ Grovfôr

Drenering i eit våtare klima

Vårt moderne jordbruk og eit våtare klima set større krav til utforming av dreneringssystema våre. Kva blir viktig framover for å ha kontroll over grøftevatn og avrenning?
NLR Rogaland