Lagelig jord Astrid Johansen
Medlem
⋅ Jordstruktur

Start jordarbeidinga når jorda er lageleg

Når er jorda lageleg? Spørsmålet er ikkje lett å svare på fordi det alltid er snakk om vurderingar både ut frå jordtype og andre føresetnader. Det er alltid nokon som opplever at jorda oppfører seg anleis, og at om dei skal vente så lenge som vi/den lokale rådgjevaren meiner, vil dei aldri rekke å bli ferdige i tide.
NLR Trøndelag SA
Bilde 2 2
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fotosyntesefabrikken

Vi må kjenne til dyrkningsteknikken som kreves for å oppnå ønsket resultat fra fangvekstene.
NLR Øst
Meitemark
Medlem
⋅ Jordhelse

Har du meitemark?

Meitemarken spiser døde planter og bæsjen den legger igjen i jorda er proppa full av næringsstoffer til plantene som vokser.
NLR Øst
Jordlosning Foto Till Sehusen
⋅ Jordstruktur

Kan mekanisk jordløsning løse opp pakkeskader under plogsjiktet?

Stadig større maskiner i landbruket og kjøring under lite optimale forhold fører til økende grad av jordpakking under ploglaget. I denne artikkelen presenteres hvordan pakking om våren har påvirket jordstrukturen og i hvilken grad mekanisk jordløsning om høsten hat påvirket pakkeskadene.
Fagforum Korn
Direktesaadd korn lkjuus
Medlem
⋅ Jordstruktur

20 år uten jordarbeiding

Mange år med direktesåing og redusert jordarbeiding har endret jordas egenskaper.
NLR Øst
Dyrkingssystemforsoket pa Apelsvoll Foto NIBIO
⋅ Korn

Karbonfangst og -lagring i dyrkajord på Innlandet

Karbonfangst og -lagring er motebegrep som enda ikke har særlig praktisk relevans i industrien, men hvor pilotprosjekt antagelig snart settes i gang. Spørsmålet reiser seg om det er mulig å fange karbon på en billigere måte i bondens «bedrift», dvs. åkeren og jorda den vokser på.
Fagforum Korn
Fangvekst i korn havre vikker oljereddig
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster til korn

Tørre forhold skaper utfordringer med etableringen av fangvekster.
NLR Innlandet
AG grodt drenering per Try sogne apen groft vinter 1
Medlem
⋅ Drenering

Grøfting og vedlikehold

Mye kan gjøres ved jevnlig vedlikehold av grøftene. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.
NLR Agder
AG groftekurs tonnes folk mote ute pa felt til nydyrkingsartikkel
Medlem
⋅ Jord

Forbud mot nydyrking av myr

Nydyrking av myr er ikke lenger tillatt, men det kan gis dispensasjon. Med myr menes arealer med myrvegetasjon og minst 30 cm torvlag.
NLR Agder
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
NLR Øst
1 2 3 4 5 6