Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Gjødsling

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Jordprovetaking
⋅ Gjødsling

Slik tar ein jordprøvar

Hausten er jordprøvetid! Her viser me korleis ein tar jordprøvar
NLR Rogaland