Kjøring, teknikk og tyngde. Meitemark

10.11.2017

Smuldrer jorda når en jordklump blir sluppet fra hoftehøyde? Lukter det godt fra hullet du har gravd opp? Er det spor etter meitemark? Kari Bysveen var med på grøftekurs og snakket blandt annet om jordliv og jordstruktur.

Kjøring, teknikk og tyngde

  • Legg opp faste kjøremønster: Det er bedre å ødelegge litt av jorda framfor å ødelegge litt over alt.
  • For hver cm økt spordybde øker dieselforbruket med 10%.
  • Mekanisk jordløsning fungerer sjeldent.
  • Kjøring på fuktig jord er hovedårsak til jordpakking.
  • Jorda er lagelig når den smuldrer.
  • Under lagelige forhold er maks aksellast 5-6 tonn. Høg totalvekt av traktor og maskin pakker i dype jordlag.

Meitemark

  • Et jorde på 10 daa inneholder mange tonn med jordorganismer.
  • Det er svært bra når ei jord har 3-4 meitemark per spadetak.
  • Ingen eng i vekstskifte har gitt få meitemark i jord. Høstpløying gav lite mark.
  • I Sverige har forsøk vist at gras omdannes 30-50% raskere og husdyrgjødsel 50% raskere med hjelp at meitemark.

Les hele presentasjonen til Kari Bysveen; jord og mark. 

Les mer fra grøftedagene. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.