Klimakampanje herobilde
⋅ Klimakalkulator

Klimakalkulatoren – Et virkemiddel for å nå målene!

Klimakalkulatoren er et verktøy for bonden og oss rådgivere for å få oversikt over utslipp. Men det er viktig å huske på at målet ikke er å bruke klimakalkulatoren - målet er å redusere utslippa. Klimakalkulatoren kan være et godt verktøy og et virkemiddel for å vise oss hvor vi kan bli bedre.
NLR Østafjells
20201012 074447
⋅ Klima

Klimadrypp

Klimadrypp, en liten samling av temaer knyttet til jordbrukets klimautslipp og tiltak for å redusere disse.
NLR Øst
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Lam 1
⋅ Klima

Klima og lamming på timeplanen

Lamminga står for døra, og fokuset hjå sauebonden rettar seg absolutt i den retning no i desse dagar, det betyr likevel ikkje at sauebonden ikkje kan ha fleire tankar i hovudet samstundes.
NLR Vest SA
Klima grupperad
⋅ Klima

Diskuterer seg fram til klimatiltak på gården

Diskusjon og sammenligning av klimagassutslipp har vist seg å være en effektiv måte å finne tiltak for å optimalisere drifta. Denne våren har NLR Trøndelag bistått flere grupper gårdbrukerne i deres diskusjoner og utforming av individuelle klimahandlingsplaner
NLR Trøndelag SA
Korn 2022
⋅ Plantevern

Presentasjonene fra Korn 2022

Korn 2022 ble arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Møtet ble i år avviklet digitalt. Nedfor er det linket til de fleste presentasjonene fra møtet.
Fagforum Korn
P1000326
⋅ Klimakalkulator

Klimakalkulator for potetproduksjon

Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer.
NLR
Utmarksbeite Tjotta 4 Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Klima

Klimapilot fra Vesterålen

Lurer du på hvilke klimatilpasninger du kan gjøre på din gård?
NLR Nord Norge
1 2 3 4 5 6