Biokol Foto NIBIO
⋅ Klima

Biokull - hva er det?

Biokull er nevnt som en av de store tiltakene for å binde mer karbon i jord, men hva er egentlig biokull?
NLR Rogaland
Byrkjelo Felde Samdrift 3240
⋅ Klima

Lystgass

Mye av landbruket klimautslipp knyttes til en helt annen gass enn CO2, nemlig lystgass (N2O). Hva er viktig å vite om den?
NLR Rogaland
Inderoy Trondelag
Medlem
⋅ Grovfôr

Metan - Del 1: Hva er metan?

Klimagassene fra jordbruk skiller seg fra fossile utslipp, da klimagassutslippene fra jordbruket domineres av metan. Derfor er dette temaet viktig for oss i jorbruket.
NLR Rogaland
Klepp Norheim Gard 2680
Medlem
⋅ Grovfôr

Karbonkretsløpet

KLIMA: Er karbon grunnlaget for alt liv på jorden eller «fæl» klimagass? Hvorfor er karbonkretsløpet så sentralt?
NLR Rogaland
Myr drenering Foto Lars Kjetil Flesland
Medlem
⋅ Grovfôr

Myr og klima: Hvorfor klimaskurk?

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Kan omgraving være løsningen?
NLR Rogaland