Klimadrypp 1: Jordbrukets klimagasser

21.10.2019 (Oppdatert: 04.02.2020) Randi Hodnefjell

Klima er et hett tema om dagen, og landbruket har blitt en av de store synderne. Vi vil derfor komme med litt klimadrypp om dette temaet fremover, og vi begynner med det grunnleggende: Hvilke klimagasser kommer fra landbruket og hvordan dannes de? Landbruket har et direkte utslipp av tre klimagasser, karbondioksid, metan og lystgass.

Utslipp av klimagasser fra jordbruket i 2017. Figuren viser utslipp til luft i millioner tonn CO2 - ekvivalenter. Figur hentet fra Miljødirektoratet og SSB 2018/Miljøstatus.no

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2) består av karbon og oksygen og er en viktig komponent i fotosyntesen ved at CO2 og vann reagerer med sollys og danner oksygen og glukose. Når plantene dør brytes glukosen ned og det blir utslipp av CO2 som igjen blir tatt opp av fotosyntesen til andre planter. Denne CO2 er en del av et balansert kretsløp og er derfor ikke en kilde til utslipp. Brenning av fossilt brensel er derimot en kilde til utslipp. Dette er gammelt organisk karbon som har ligget lagret i jorda i lang tid. Når dette brennes blir det et større utslipp av CO2 enn hva plantene klarer å ta opp i fotosyntesen, det overflødige CO2 vil stige opp i jordens atmosfære. Der vil CO2, sammen med andre klimagasser, utgjøre drivhuseffekten som er viktig for at jorda skal være levelig. Blir det for mye klimagasser i atmosfæren vil dette føre til at mindre varme slipper ut og kloden blir varmere. Gassene har forskjellig levetid i atmosfæren, og for CO2 vil levetiden være på ca. 200 år.

 

Metan (CH4)

Metan (CH4) består av karbon og hydrogen og dannes ved omdanning av organisk materiale der oksygen ikke er tilstede. Et eksempel er i fordøyelsen til drøvtyggere som står for ca. halvparten av utslippet av metan fra landbruket. Av dette utslippet står storfe for det desidert største utslippet med 75 % mot sauens 18 %. Det er også noe utslipp fra husdyrgjødsellager, men i forhold til fordøyelsen er dette lite. Som klimagass er metan en noe sterkere klimagass enn CO2, tallene varierer noe, men ca. 28 ganger sterkere. Dette betyr at over en gitt tidsperiode på 100 år vil 1 kg metan være 28 ganger mer oppvarmende i jordas atmosfære enn 1 kg CO2. Metan har derimot en kortere levetid i atmosfæren, på ca. 12 år.

 

Lystgass (N2O) 

Lystgass (N2O) består av nitrogen og oksygen, og dannes ved omdanning av nitrogenforbindelser via ulike nitrogenspisende bakterier. Dette kan skje under både aerobe forhold (med oksygen tilstede) og anaerobe forhold (uten oksygen tilstede). Hvor mye lystgass som produseres er forbundet med tilgangen på nitrat og ammonium, men en tett og våt jord vil ha noe større lystgass utslipp enn en luftig og godt drenert jord. Som en kan se i figuren "klimagasser i jordbruket i 2017" er det også en god del utslipp av lystgass i forbindelse med husdyrgjødsellager og mineralgjødsel, samt dyrking av myr som går under andre lystgassutslipp i figuren ovenfor. I forhold til de andre klimagassene fra landbruket er lystgass en veldig sterk klimagass, den er hele 265 ganger sterkere enn CO2 og har en levetid i atmosfæren på 110 år.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.