Michael og andreas N2 applied Hvam
Medlem
⋅ Gjødsling

Effekt av plasmabehandlet husdyrgjødsel

Plasmabehandling av husdyrgjødsel betyr at gjødsel kjøres gjennom en reaktor hvor den berikes med nitrogen fra lufta via en energikrevende prosess. Plasmabehandlet husdyrgjødsel hadde dobbelt så mye lettløselig N som ubehandlet gjødsel i 2020.
NLR Øst
Bruk av satelitt
Medlem
⋅ Gjødsling

Bruk av satellittbilder ved tidlig gjødsling til bygg

Å bruke satellittbilder som viser variasjonen i biomassen i åkeren er et nyttig verktøy for å lage en tildelingsfil for variabel tildeling av gjødsel
NLR Trøndelag SA
Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 03
Medlem
⋅ Mineralgjødsling

Kort innpå om enkel sporfølger

Veien til presisjonsutstyr er kortere enn man ofte skulle tro. Det finnes mange løsninger fra veldig enkelt til det mest avanserte. Prisen på utstyret gjenspeiler ofte hvor avansert det er.
NLR Østafjells
Gjodsel foto truls hansen forstorret
Medlem
⋅ Gjødsling

Grep for mindre gjødselinnkjøp

Med all sannsynlighet blir mineralgjødsla kommende vekstsesong langt dyrere enn vi er vant med. Noen tiltak kan hver gårdbruker gjøre for å opprettholde avlingene med mindre innkjøpt gjødsel.
NLR Østafjells
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2021!
NLR Øst
Havrekorn Foto Einar Strand
⋅ Havre

Utrensing av små korn kan redusere innholdet av mykotoksiner i havrepartier

Fusarium-infiserte korn har risiko for å inneholde mykotoksiner. Disse kornene er ofte mindre i størrelse og har lavere 1000-kornvekt enn friske korn. Ved å rense ut disse kornene kan en redusere innholdet av mykotoksiner og dermed forbedre kvaliteten av havrepartiene.
Fagforum Korn
Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Ugras

Bekjempelse av hønsehirse

Har du oppdaget hønsehirse på gården? Her får du tips om bekjempelse
NLR Viken
Hveteaker Annbjorg Kristoffersen
⋅ Gjødsling

Høst- og vårgjødsling til høstkorn

På fosforfattig jord, og også generelt, er det stilt spørsmål om radgjødsling av fosforet på høsten istedenfor breigjødsling på våren, er en mer optimal tildeling av fosforet. Fosfor er lite mobilt i jorda, slik at en plassering av fosforgjødsla ned i bakken kan gjøre planterøttene bedre i stand til å ta opp og utnytte fosforet gitt som gjødsel enn om fosforet legges på overflaten.
Fagforum Korn
Korn og Tronderlan Anders Tufte 2 MB 1
Medlem
⋅ Etablering

Høstvåronna for døra

Ei kort innføring i dyrking av høstoljevekster. Skuronna er i ferd med å starte opp. Det betyr at noen får et kort vindu til såing av høstoljevekster. Høstraps bør i jorda før 15. august. For å så høstryps har en litt lengre tid på seg.
NLR Trøndelag SA
Bygg
Medlem
⋅ Lagring

Varmt korn er ikke lagerfast

Det er gode muligheter for å treske tørt korn i år. Men selv om kornet er tørt er det ikke sikkert at det er lagerfast.
NLR Øst
20201103 160737
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster er bra

Fangvekstene gir raskt gode agronomiske fordeler.
NLR Innlandet
1 2 3 4 5 ... 16