NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2681
⋅ Korn

Vanlege sjukdommar og skadedyr i korn

Dei vanlegaste skadegjerarane i kornåkrane her på sørvestlandet er soppsjukdommen mjøldogg, ei knippe bladflekksjukdommar og insektet bladlus. Ved å kjenna til korleis skadegjerarane overlever og spreier seg kan ein enklare setja inn rett tiltak til rett tid. Her kjem ein kort gjennomgang.
NLR Rogaland
Frougras foto sigbjorn leidal
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i vårkorn

Det nærmer seg tid for ugrassprøyting i vårkorn. Hvilke ugras du har, vekstskifte på garden, resistensproblematikk og timing er ting du må tenke på når du velger ugrasmiddel.
NLR Rogaland