Er kraftfôrsiloen din trygg?

04.11.2019 (Oppdatert: 04.11.2019)

Du tenker sannsynligvis ofte på hvordan du og dine unngår ulykker i gårdsdriften. Men det er også viktig å sørge for trygge forhold for de som kommer utenfra. For eksempel ved leveranse av kraftfôr.

Kraftfôrsiloer. Bilde fra SEGES.

Denne artikkelen er hentet fra SEGES, og skrevet litt om. Originalen finner du her.

 

5 punkt til å øke sikkerheten rundt din kraftfôrsilo 

  1. Kjører du nær siloen?

Sett opp et autovern foran de utsatte hjørnene for å unngå kollisjon med silobærende deler.

  1. Er det vann på plassen ved siloen?

Sørg for at det er godt drenert rundt siloene. Det forhindrer oversvømt arbeidsplass for sjåføren som leverer fôr, og glatte veier om vinteren.

  1. Unngå utlufting fra flere siloer i samme rør

Med felles utluftingsrør for flere siloer er det større fare for at det tetter seg, og sjåføren har vanskelig for å oppdage det.

Ved å bytte til enkeltventilasjonsrør kan du unngå overtrykk og silosprengning. Legg en pose på hvert rør slik at støvet blir plukket opp. Husk å tømme posen etter hver fôrleveranse.

  1. Sjekk siloen din regelmessig

Inkluder det i egenrevisjonen og i inspeksjonen av gårdsutstyret.

  1. Unngå lappetepper

Det er store krefter i sving i siloen din, så all skade må repareres kvalifisert. Konsulter alltid spesialisten hos leverandøren før du utfører reparasjoner.

 

Egentlig er dette logisk ...

Når du låner ut noe andre må jobbe med, er du ansvarlig for at utstyret er i forsvarlig stand og er trygt å bruke. Derfor må du som bonde sørge for at siloen din er i god stand hver gang du mottar fôr. Du må også sørge for at adkomstveien til siloene er ryddet slik at sjåføren enkelt kan komme seg til og fra stedet. Om vinteren betyr det også rydding av snø og is.

 

 

Unngå silostativer i vann. Bilde fra SEGES.

 

Siloen må være forsvarlig sikret

Hvis en silo har fått kollisjonsskader, fundamentet er skadet av frost, eller andre typer skader på må dette repareres så snart som mulig. Et bøyd bein eller avstiver må skiftes ut, unngå å lappe den. Kontakt leverandøren for at eventuell garanti og leverandøransvar skal fortsette. De kan og levere originale deler om det er en eldre silo.

 


Skadet silobein. Bilde fra SEGES.


Mangel på rengjøring med fare for beinslitasje. Bilde fra SEGES.

 

Hva med vektkapasitet?

Egenvekta på fôret kan variere, og siloen må alltid kunne tåle vekten av fôret som leveres. Siloens vektkapasitet er angitt i bruksanvisningen for siloen din. Hvis du ikke lenger har bruksanvisningen eller er usikker, ta kontakt med produsenten/leverandøren for å få hjelp.

Syklon er den beste løsningen

En syklon er et godt alternativ til poser fordi den ikke krever tømming eller annet vedlikehold. Imidlertid er ettermontering av sykloner litt som å trykke, så anbefalingen er at nye siloer har en syklonløsning fra starten.

En syklon sikrer en jevnere fordeling av fôret som mates. Dette minimerer risikoen for at fôret pakkes hardt i den ene siden av siloen og danner en bro. Disse klumpene kan skade konstruksjonen når du trykker på siloen for å løsne det akkumulerte fôret, faller klumpen med fôr plutselig. Dette kan resultere både i en trykkskade i bunnen av siloen, og en vakuumskade på toppen av siloen.

Anbefalinger ved silokjøp

  1. Velg en silo med riktig kapasitet

Når du vurderer siloens kapasitet, handler det ikke bare om volum, men også om tetthet. Tettheten indikerer hvor tungt innholdet må være per dag. kubikkmeter. Tungt fôr belaster silokonstruksjonen og må være godkjent for å motstå belastningen.

 

  1. Velg vibrator eller annen løsning mot å bygge bro i siloen

Påvirke på siloen og den plutselige belastningen når en bro løsner siloen. Velg derfor en silo der en løsning for brobygging er innebygd.

 

  1. Velg en silo med syklon

I dag tilbys også "melkeaktig" fôr, som dessverre også støver mer. Unngå støv i luften rundt siloen med syklon, i kombinasjon med en pose i enden av utluftingsrør.

 

  1. Personluke

For å kunne jobbe trygt i siloen, for eksempel under rengjøring, må det også være mulig å redde seg raskt ut. En personluke er den beste løsningen for å oppfylle evakueringskravet som gjelder når du jobber i trange rom.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.