Rotvelter Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Kantsoner må stelles

Stellet av denne delen svært viktig om man skal unngå avlingstap, men hennsynet til biologisk mangfold gjør at vi ikke alt vi har anledning til å gjøre. Hvordan skal vi stelle kan kantsoner mot vassdrag på en god måte?
NLR Rogaland