Solblom Skarsmarka juni 2022 Foto Gunvor Skjelstad
⋅ Beiterydding

Lyngbrenning fekk fram solblomen igjen

Brenning har positive effektar på fleire vis. Les meir om korleis brenninga har verka positivt på førekomsten av Solblom (Arnica montana).
NLR Rogaland
Rotvelter Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Kantsoner må stelles

Stellet av denne delen svært viktig om man skal unngå avlingstap, men hennsynet til biologisk mangfold gjør at vi ikke alt vi har anledning til å gjøre. Hvordan skal vi stelle kan kantsoner mot vassdrag på en god måte?
NLR Rogaland