Kvalitetsutvikling i gras før 1. slått 2016

05.07.2016 (Oppdatert: 23.01.2017) Ane Harestad

Utvikling av Fem før første slått i 2016 synte same tendens som tidlegare år, der vi har sett at timoteidominert eng hausta ved 500 døgngrader har hatt om lag 0,95 Fem/kg Ts. Ved same tidspunkt hadde fleirårig raigras ein høgare kvalitet, og fleirårig raigras heldt fôrkvaliteten betre enn timoteidominert eng.

Markvandring kvalitetsuvikling i eng, Vigrestad 23. mai 2016. Foto Ane Harestad.

For å gi rettleiing i forhold til slåttetidspunkt og graskvalitet, tok NLR Rogaland ut grasprøvar for NIR-analyse ein gong per veke før første slått i perioden 09.05.-10.06.

Det vart teke prøvar på 5 prøvestader: Tarjei Gjesdal, Gjesdal (timotei), Bjarte Njå, Rennesøy (timotei), Jon Ove Mæle, Hjelmeland (timotei), Sindre Årsvoll, Sandnes (raigras), Sveinung Haaland, Hå (raigras). Delar av prøvetakinga var i regi av Nibio sitt prosjekt Fôrkvalitet i fleirårig raigraseng i fireslåttsystem.

Figur 1 syner utvikling før første slått av Fem med varmesum frå 1. april hjå raigras og timotei. Gjennomsnitt 2002-2016 er synt som trendlinjer. Registreringane for 2016 er synte som punkt, og følgjer utviklinga til trendlinja. Ved 500 døgngrader i 2016 hadde timoteidominert eng om lag 0,95 Fem/kg TS medan prøvane i raigrasdominert eng synte stor variasjon.

Tabellane syner varmesum i døgngrader på Særheim og i Hjelmeland i 2016. Kvalitetsanalysar av gras tekne på Jæren (Sandnes og Hå) og i Årdal. Prøvane er tekne i raigrasdominert eng og i timoteidominert eng. Tabellane ligg også på rogaland.nlr.no.

Dato

Døgn-grader

Hå, raigras

Sandnes, raigras

 

Sær-heim

FEm/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

FEm/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

09.05.

257

1,10

308

486

1,07

227

416

18.05.

368

1,04

233

479

1,06

164

362

23.05.

419

1,00

234

549

1,01

191

483

30.05.

507

0,94

185

555

1,01

177

492

 

Dato

Døgn-grader

Gjesdal, timotei

 

Sær-heim

Fem/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

09.05.

257

1,09

272

436

18.05.

368

1,06

232

463

23.05.

419

1,02

234

549

30.05.

507

0,93

172

600

04.06.

587

0,88

143

642

 

Dato

Døgn-grader

Årdal, timotei

Rennesøy, timotei

 

Hjelme-land

Fem/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

Fem/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

09.05.

266

1,08

304

465

1,02

235

480

17.05.

371

1,05

207

446

1,05

220

473

23.05.

434

1,00

191

537

1,00

235

544

29.05.

513

 

 

 

0,96

189

575

30.05.

526

0,91

151

603

 

 

 

06.06.

640

0,87

121

626

 

 

 

10.06.

691

 

 

 

0,87

146

609

 

Figur 1. Utvikling av Fem før første slått på Jæren (Jæ) og Hjelmeland (Ry) hjå raigras og timotei med varmesum (sum døgngrader frå og med 1. april 2016).

Sjå også oppsummering av kvalitetsanalysane for 2014 og for 2015.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.