Drenering av plansilo Foto Joacim Laurendz
⋅ Grovfôr

Plansiloar - tiltak mot avrenning

MILJØ: Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar. Kvifor er det slik?
NLR Rogaland
Enkelt bygg til ammeku Foto Joacim Laurendz
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Enkle bygg til storfe og småfe

Enkle bygg er eit godt og rimelig alternativ, bare de planlegges riktig. Hva er viktig å huske på?
NLR Rogaland