Klimadrypp 2: Metan

02.12.2019 (Oppdatert: 04.02.2020) Magnus Haugland

Landbruket jobber hver dag med karbonkretsløpet, og man skulle tro man skulle være tilnærmet klimanøytral. Likevel ser vi at en del av karbonet kortvarig danner metan, som har påvirkning på klimaet. Samfunnet rundt oss er opptatt av dette, og derfor er det viktig at vi i jordbruket setter oss inn i faget, om vi vil være en del av debatten.

Metan - jokeren i landbrukets klimabidrag?

 

Klimagassene fra jordbruk skiller seg fra fossile utslipp. Fra fossile utslipp er CO2 regnet som en klimagass, mens fra jordbruket er den stort sett ikke medregnet, da den er en del av det korte kretsløpet. CO2 bindes av vekstene vi dyrker, og slippes ut igjen når vekstene fordøyes eller råtner. Utfordringen for deler av jordbruket, er at en del av karbonet midlertidig slippes ut som metan, som er en mye sterkere klimagass.

Klimagassutslippene fra jordbruket domineres derfor av metan, og det norske metan-utslippet tilsvarer 2,61 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Da er det grunn til å vie denne gassen ekstra oppmerksomhet fra jordbrukets side.

 

Hva er metan?

Metan er en fargeløs, luktfri brennbar gass. Den dannes ved forråtnelse av organisk stoff, spesielt ved lav tilgang på oksygen. Da får vi dannelse av CH4 (metan) istedenfor CO2. Den dannes særlig i myrer, tarmsystem til dyr, og i vomma på drøvtyggere. I tillegg får vi mye metangass fra utvinning av fossile energikilder. Her vil vi fokusere på den delen som kommer fra landbruket.

Metannivåene i atmosfæren har økt dramatisk etter den industrielle revolusjonen. Konsentrasjonen i atmosfæren har økt mer enn ventet de siste årene, og får tidvis mye oppmerksomhet. Denne gassen har kort levetid i atmosfæren. Det gjør at nivåene i atmosfæren varierer med de til enhver tid gjeldende utslippsnivåene, også om disse en gang skulle gå ned.

 

 Levetid i atmosfæren, Kilde figur: Royal Society of Chemistry

Kilde figur: methanelevels.org

 

 

Klimadrypp: Oppvarmingspotensialet til metan

Klimadrypp: Jordbruket sine utslepp av metan

 

Kilder:

https://ourworldindata.org/grapher/livestock-counts?time=1890..2014

http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QA

http://www.fao.org/news/story/en/item/40117/icode/

https://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-100410-398.html

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/pdf/Wetlands_separate_files/WS_Chp2_Drained_Inland_Organic_Soils.pdf

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/em/c8em00414e#!divAbstract

https://www.geos.ed.ac.uk/~dstevens/publications/derwent_cc01.pdf

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2415674Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.