2 ars vestlandsblandingeng Misfjord 3 juni 2021
Medlem
⋅ Grovfôr

Grovfôrkvaliteten i Møre og Romsdal

Oppsummering av vekstsesongen 2021 basert på fôrprøveresultater tekne i Møre og Romsdal.
Landbruk Nordvest
Bilde 1
⋅ Grovfôr

Vinterherdige erter – er det liv laga i Norge?

Flere steder i Europa sås vinterherdige erter sammen med rug eller rughvete om høsten. Av det høster de et proteinrikt fôr i mai/juni. Da en melkeprodusent i Vestfold ville prøve ut dette, var et forsøksfelt helt på sin plass.
NLR Viken
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til Colomba 2020

Colomba er en relativt ny sort som er ser ut til å kunne bli en av hovedsortene i tidligproduksjon i enkelte distrikt. Knollansettingen til Colomba er spesielt god, og resultater fra to års gjødslingsforsøk viser at det bør gjødsles middels sterkt (15-16 kg N) for å nå optimalt avlingspotensial.
NLR Øst
20210820 Visningsfelt sorter 2021
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med nye halvseine sorter til chips i 2020

Det ble høstet gode avlinger i chips-felt i 2020, med noe varierende resultat mellom sortene i de to feltene i Råde og Kongsvinger. Ingen nye sorter ble tatt inn i prøvingen det året. Totalt er 11 sorter testet ut i 2020, hvorav 7 norske krysninger og 4 utenlandske. I feltene i Øst vises 7 av disse sortene, hvorav 5 norske krysninger og 3 utenlandske, mot målesortene Lady Claire og Bruse.
NLR Øst
Visningsfelt sorter Rygge 2021
Medlem
⋅ Sorter

Forsøk med tidlige potetsorter 2020

G06-1033 er nå prøvd over tre år og sammenlignet med Rutt, Arielle og Hassel. I felt i 2020 ga den nye sorten gode avlinger i Råde.
NLR Øst
Veslekollen Bruk lavendelsalg 16 07 2021 ibs
⋅ Marked

Lavendelprakt på Veslekollen

På idylliske Justøya i Lillesand, dyrker Kirsten Mosby lavendel og snittblomster for salg. Folk strømmer til Veslekollen for å kjøpe friske blomster og lavendelprodukter. Det summer av bier og sommerturistene handler buketter og kranser og lavendelolje.
NLR Agder
Brekkesto Markedshage Elin Eftestol16 07 2021 ibs
⋅ Småskalaproduksjon

Det bugner i Brekkestø

På idylliske Justøya i Lillesand, dyrker Elin Eftevaag et stort utvalg av grønnsaker for direktesalg. Fra oppstarten og gjenoppdyrkinga i fjor vår, har det skjedd mye. Nå kan både fastboende og sommerturister kjøpe ureiste grønnsaker til dagens middag direkte fra Markedshagen.
NLR Agder
Hoymole fra gamle planter i ny eng Foto Ragnhild Renna
⋅ Økologisk

Rotlausveka

Rotlausuka er uka da rota skal sitte løsere i jorda.
NLR Nord Norge
Tistelblomst
⋅ Ugras

Åkertistel i økologisk grovfôrdyrking

Det er kanskje ikke så mange av dere som har åkertistel på eiendommen. Det håper jeg i hvert fall. Den tåler ikke to slåtter og er dermed ikke utbredt på gårder med grovfôrdyrking.
Landbruk Nordvest
Okobringebaer 11 06 2020 nr 2 AV
⋅ Frukt og bær

Økologisk bringebær på friland og i tunnel

I 2020 ble det startet opp et stort arbeid for å undersøke mulighetene for økologisk bringebærproduksjon. De største utfordringene i dyrking av økologisk bringebær, er bringebærbille og gråskimmel. Prosjektet Økologisk bringebærproduksjon har som mål å finne ut om det er mulig å oppnå lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær.
NLR Agder
3 A7 A6200
⋅ Korn

Økologisk sortsprøving

Sortsanbefalingene for økologisk og konvensjonelle dyrkere er i hovedsak like.
NLR Innlandet
1 2 3 4 5 6