Or i kulturbeiter

21.08.2019 (Oppdatert: 26.08.2019) Magnus Haugland

Kratt som vokser opp i beite kan ofte begrenses ved å ha et høyt nok beitepress. Spesielt småfe er veldig effektive mot det meste. Likevel ser vi at spesielt or er et problem i enkelte beiter. Etter at det er blitt rydda for skog, får man mye rønninger som kommer opp fra stubbene. Om ikke dette blir holdt nede, kan man etter få år få et tett orekratt som dominerer beitet fullstendig, og hvor der ikke er lys nok til grasvekst på bakken. Fremkommeligheten med traktor for gjødsling, kalking og stell vil da også bli vanskelig. Bladverket på or smaker så dårlig, at det blir vraket av de fleste dyr.

Or som spirer fra stubber i beite får vanligvis stå i fred fra beitedyr.

Ved hogst av oreskog i beitet, vil det være effektivt å smøre på glyfosat (roundup, touchdown eller tilsvarende) direkte på stubben etter hvert. På vinteren kan man godt blande i frostvæske. Denne vil også gi litt farge til stubben, så det er lettere å se hvem som er behandlet. Annen fargetilsetning kan også være praktisk. Bruk 3 deler vann, en del frostvæske og en del glyfosat.

Sprøyting på bladverk har blitt mye vanskeligere de senere år, da vi mangler egnede midler. Midler som inneholder fluroksypyr har effekt, men dosen vil normalt være for svak. Tomahawk 200 og Flurostar er gode høymolemidler basert på fluroksypyr, men tillatt dose vil ofte være for svak. Går du med ryggsprøyte, kan man få effekt på mindre busker om man får sprøytet hele, slik at man har sikret at alt bladverk har fått middel på seg. Dette kan være aktuelt der man likevel sprøyter mot høymole. Midler som Cleave og Starane XL inneholder litt fluroksypyr, men for lite til å gi god nok effekt. Vi ser at Felleskjøpet anbefaler å blande maks dose Tomahawk 200 eller Flurostar med maks dose Cleave eller Starane XL.

Ekstra komplisert blir det når denne sprøytinga vanligvis foregår med ryggsprøyte for å ta enkeltplanter. Blandingsforholdet vi vanligvis bruker forutsetter oftest 20 liter sprøytevæske pr daa. Sprøyter du til det omtrent renner av bladverket, er dosen i praksis doblet. For å ha kontroll med dosene man gir, vil det være fornuftig å måle opp et areal som sprøytes, for deretter å se hvor mye sprøytevæske man har brukt.

På rønninger som skyter opp fra stubber, er det mulig å utarme rota ved stadig å fjerne rønningene som kommer opp manuelt. Dette må gjøres ofte, slik at man får reell effekt. En annen mulighet er å skjære av stubben, til man kommer til friskt vev, og stubbebehandle denne med glyfosat.

Det er ønskelig å beholde noen felt med vegetasjon i kulturbeiter, slik at dyra kan finne ly og skygge. Langs bekker vil or også ha en viktig funksjon, med sitt helt spesielle rotsystem. De armerer bekkekanter slik at man unngår erosjon, og de slipper røtter ut i vannet, slik at fisk og smådyr finner skjul. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.