Pakke med hjullaster eller traktor?

06.08.2018 (Oppdatert: 23.08.2018)

Som avslutning på studiet skrev jeg en masteroppgave om ensilering av grassurfôr i plansilo. Forsøket ble utført på Senter for Husdyrforsøk (SHF) i Ås. To siloer ble fyllet per slått, en ble pakket med traktor (8300 kg) og den andre ble pakket med hjullaster (14600 kg). Hensikten var å sammenligne tetthet av grasmassen, gjæringskvalitet, hygienisk kvalitet og hvor lang tid det gikk før varmgang i surfôret (aerob stabilitet). Her følger en oppsummering av det viktigste.

Forsøket bekrefter at det er mulig å produsere surfôr av god kvalitet i plansilo også ved å pakke med traktor. Foto: Åshild T. Randby

Pakking er viktig!

Uavhengig av ensileringsmetode er det ønskelig med rask innlegging og tetting av grasmassen for å unngå respirasjon fra graset og derav varmgang. Samtidig er det under ensilering i plansilo viktig å komprimere grasmassen godt før tildekking. Disse to kravene kan ofte komme i konflikt med hverandre under ensilering i praksis.

Høy tetthet i surfôret er viktig fordi det reduserer porøsiteten i massen. Porøsiteten er forholdet mellom volumet av porer med luft i forhold til det totale volumet av surfôrmassen. Selv om veggene og plastdekket over siloen stort sett stenger luften ute, vil en plansilo sjelden eller aldri bli helt lufttett. Høy tetthet i plansilo er viktig fordi det begrenser skadeomfanget ved luftlekkasjer, for eksempel ved mangelfull plastdekking eller skader i plasten.

Fra forsøket

Komprimering med hjullaster hadde en tendens (P<0,1) til høyere tetthet (243 vs. 224 kgTS/m3), mindre andel kassert surfôr (5,4 vs. 6,9 %) og numerisk lavere andel punktprøver med påviste smørsyresporer. For siloene pakket med hjullaster var det også en tendens til høyere konsentrasjon av eddiksyre (11,8 vs. 10,3 g/kgTS) og lengre aerob stabilitet (279 vs. 211 timer).

Konklusjonen er at ved identisk pakketid har pakkemaskinens vekt positiv effekt på komprimeringen i plansilo og derved på tettheten. Samtidig er forskjellene mellom traktor og hjullaster små. Når plastdekkingen ikke er perfekt kan graden av komprimering påvirke hygienisk kvalitet i surfôret på utsatte punkter, og hvor mye surfôr som må kasseres. Gjæringskvaliteten i surfôrmassen var ikke signifikant forskjellig mellom maskinene. Dette kan tyde på at tettheten var tilfredsstillende for begge metoder. Forsøket bekrefter at det er mulig å produsere surfôr av god kvalitet i plansilo også ved å pakke med traktor, men ved bruk av en lettere pakkemaskin er det enda viktigere med god tetting mot luft.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.