Høymole

 • Syrefamilien
 • Fleirårig
 • Frøspreiing og med rotbitar
 • Frø beheld spireevne lenge i jord og husdyrgjødsel
Vanleg hoymol Foto Annlaug Fludal
Vanleg hoymole rosett Foto Annlaug Fludal
Vanleg hoymole Foto Annlaug Fludal
 • Syrefamilien
 • Fleirårig
 • Frøspreiing og med rotbitar.
 • Meir forgreina rot enn vanleg høymole
 • Frø beheld spireevne lenge i jord og husdyrgjødsel
Byhoymol Foto Annlaug Fludal
Byhoymole rosett Foto Annlaug Fludal


Syregras - matsyre

 • Syrefamilien
 • Fleirårig
 • Spreiing med korte, underjordiske utløparar og frø
Syregras Foto Annlaug Fludal
Syregras blad Foto Annlaug Fludal
Syregras rosett Foto Annlaug Fludal


Løvetann

 • Korgplantefamilien
 • Fleirårig
 • Frøspreiing og rotbitar. Frøa misser raskt spire-evne.
 • Dyrka som nytteplante i enkelte landLovetann Foto Annlaug Fludal
Lovetann blom Foto Annlaug Fludal
Lovetann 2 Foto Annlaug Fludal

Åkertistel

 • Korgplantefamilien
 • Fleirårig
 • Spreiing med undrejordiske utløparar og oppdelte rotbitar (i jord). Stort og djupt rotsystem.


Akertistel 3 Foto Annlaug Fludal
Akertistel Foto Annlaug Fludal
Akertistel blom Foto Annlaug Fludal
Akertistel 2 Foto Annlaug Fludal

Myrtistel og vegtistel

 • Korgplantefamilien
 • To-årig
 • Frøspreiing
Myrtistel i blom Foto Annlaug Fludal
Myrtistel 2 mai 2002 Foto Annlaug Fludal
Myrtistel 1 ar
 • Korgplantefamilien
 • To-årig
 • Frøspreiing
Vegtistel Foto Annlaug Fludal

Landøyda

 • Korgplantefamilien
 • Fleirårig
 • Frøspreiing
 • Giftig, særleg for storfe og hest. Gifta forsvinn ikkje ved ensilering / tørking
Landoyda Foto Annlaug Fludal
Landoyda blom Foto Annlaug Fludal
Landoyda rosett Foto Annlaug Fludal

Revebjølle

 • Maskeblomstfamilien
 • To-årig
 • Frøspreiing
 • Svært giftig. Medisinplante.
Bjelle 6
Bjelle 4
Revebjelle rosett Foto Annlaug Fludal


Krypsoleie

 • Soleiefamilien
 • Fleirårig
 • Spreiing med overjordiske utløparar og frø
Krysoleie blom Foto Annlaug Fludal
Krypsoleie Foto Annlaug Fludal
Krypsoleie blad Foto Annlaug Fludal

Engsoleie

 • Soleiefamilien
 • Fleirårig
 • Spreiing med frø
 • Giftig. Blir ståande igjen i beite.
 • Gifta forsvinn ved tørking eller ensilering
Engsoleie blom Foto Annlaug Fludal
Engsoleie blad Foto Annlaug Fludal

Vassarve

 • Nellikfamilien
 • Eittårig
 • Spreiing med frø
 • Ikkje giftig, men blir ofte vraka av dyra. Hard beiting med sau om våren kan dempa bestanden.
Vassarve blom Foto Annlaug Fludal
Vassarve Foto Annlaug Fludal
Vassarve 2 Foto Annlaug Fludal


Stornesle = brennenesle

 • Neslefamilien
 • Fleirårig
 • Spreiing med underjordiske utløparar og frø
 • Gammal nytteplante
Brennenesle Foto Annlaug Fludal


Hundekjeks

Hundekjeks Foto Annlaug Fludal
Hundekjeks blad Foto Annlaug Fludal


Lyssiv / Knappsiv

 • Sivfamilien
 • Fleirårig
 • Frøspreiing og korte underjordiske utløparar
Lyssiv Foto Annlaug Fludal
Lyssiv forsoksfelt Foto Annlaug Fludal
Lyssiv 2 Foto Annlaug Fludal

Sølvbunke

 • Grasfamilien
 • Fleirårig
 • Frøspreiing og korte underjordiske utløparar
Solvbunke Foto Annlaug Fludal
Solvbunke aks Foto Annlaug Fludal

Einstape

 • Bregne
 • Fleirårig
 • Spreiing med underjordiske utløparar og sporer (”frø”)
 • Giftig
Einstape Foto Annlaug Fludal