Lyssiv Foto Annlaug Fludal
Medlem
⋅ Beite

Kva gjer ein med lyssivet?

Lyssiv er eit aukande problem og er nå eit av våre vanlegaste ugras. Kva tiltak skal ein settja inn?
NLR Rogaland
Punktsproyting
⋅ Plantevern

Blandetabell for ryggsprøyte

Det er viktig å få ut rett mengde plantevernmiddel også når du brukar ryggpumpesprøyte. Det er ikkje alltid slik at jo sterkare dose, jo betre effekt.
NLR Rogaland
Gjenlegg med dekkvekst bard oliver
⋅ Kjemisk plantevern

Ikkje vent med å sprøyta gjenlegget

Kampen mot ugras i enga startar i gjenlegget. Dette er mest effektivt då ugrasplantene ennå er små og lettast å bekjempa.
NLR Rogaland
Lovetann 2 Foto Annlaug Fludal
⋅ Grovfôr

Ugras i etablert eng og beite

Her er ein god og nyttig oversikt over dei viktigaste ugrasa i etablert eng og beite.
NLR Rogaland
Tistelhakke Foto Torbjorn Ruud
⋅ Beite

Heimelaga hakker og salt mot tistel

Tistel kan gjerne bekjempast mekanisk med hakker. Sjå ulike døme på korleis du kan lage dei eiga tistelhakke!
NLR Rogaland
Hoymole gammal med stengel Foto Ane Harestad
⋅ Grovfôr

Rotlausveka

Tida då høymola er på det lettaste å luke.
NLR Rogaland
Bjelle 4
⋅ Grovfôr

Kjemisk bekjemping av revebjelle

Både Starane XL og Mekoprop vart prøvd mot revebjelle i NLR-forsøk . Mekoprop gav svært lovande resultat.
NLR Rogaland