Chips
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med halvseine sorter til chips i 2021

I 2021 var 14 sorter med i utprøvingen av nye halvseine sorter til chips, inkludert målesortene Lady Claire, Bruse og Saturna. Ved siden av nummersorter fra Graminor, er tyske Kiebitz med i forsøket. Alle de nye klonene fra Graminor gjorde det spesielt godt avlingsmessig i disse forsøkene.
NLR Øst
20210913 090251
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med halvseine sorter i 2021

I 2021 ble to nye sorter godkjent etter verdiprøving, konsumsorten Birkeland og chips-sorten Knallfiffi. Gullflaks, en chips-sort, ble også godkjent våren 2021 til tross for at den ble ferdig utprøvd i 2015. I verdiprøvingen er 6 nye nummersorter tatt inn og i alt ble 11 sorter prøvd ut, i tillegg til målesortene Asterix og Lady Claire.
NLR Øst
Klimakalkulator modellbilde
⋅ Klima

Modellen bak Klimakalkulatoren

Dette er artikkelen for deg som vil nerde litt ekstra på Klimakalkulatoren. HolosNor heter modellen som er programmert inn bak diagrammene og tallene du ser i kalkulatoren.
NLR Øst
Ris pasta og potet
⋅ Potet

Klimakalkulator for potet

Potet er blant de mest bærekraftige produksjonene. Den kan dyrkes nesten overalt, gir høy avling, og alle delene av poteten kan utnyttes slik at matsvinnet blir lite. Dette gir et lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre matvarer. Likevel er det mulig å gjøre forbedringer.
NLR Øst
Figur3
Medlem
⋅ Potet

Vekstavslutning på frodig potetris 2021

Sprøyting kl 10 ga raskere nedsviing av riset enn kl 17 på dagen. Behandling med 1/1 Mizuki etterfulgt av 1/2 Mizuki i blanding med 1/1 Spotlight Plus virker bedre enn 1/2 Mizuki etterfulgt av 1/1 Mizuki.
NLR Viken
B Ilde1
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet i 2021

Flere gangers behandling med Quantis ser ut til å ha gitt litt flere knoller per plante. Siden potetsetting ble sen i 2021 og vi dermed fikk litt kort veksttid, har dette ført til flere små knoller og ingen avlingsøkning.
NLR Viken
Bilde1
Medlem
⋅ Potet

Bruk av satellittbilder til variabel gjødsling i potet 2021

Satellittbilder og biomassekart fra CropSAT kan brukes til variabel gjødsling i potet. Bilde fra tidligere kornår og inneværende potetår kan brukes, men gjødselstrategien kan variere. Satellittbildene må alltid vurderes opp mot faktiske forhold.
NLR Viken
Figur3
Medlem
⋅ Potet

Økt utnytting av tilført N i Innovator 2021

Lik avling ved å fordele nitrogenmengden med mindre ved setting og mer ved spiring og hypping, som ved tradisjonell gjødsling med samme nitrogenmengde.
NLR Viken
20220825 103031
Medlem
⋅ Potet

Når skal vi vekstavslutte?

Det kan være vanskelig å vite når en skal starte vekstavslutningen, spesielt med de nye midlene som bruker lenger tid på å få effekt. Her er generell anbefaling, basert på graveprøver og bruk av Reglone tidligere år
NLR Øst
Potet med virus
Medlem
⋅ Potet

Virus, lus og eget oppformert frø

Vi observerer mye virus i år, gjerne i eget oppformert før fra i fjor. Dette har trolig sammenheng med at det ble varslet mye lus i fjor og at disse har rukket å spre virusene.
NLR Øst
Vanning av potet
Medlem
⋅ Potet

Strategi for småpotetdyrking

Mange spør seg hva som skal gjøres annerledes ved småpotetdyrking enn ved vanlig matpotetdyrking.
NLR Øst
Radlukking
Medlem
⋅ Potet

Småpotet: Hvordan påvirke knollansettet?

Salget av småpoteter fortsetter å vokse, og flere dyrkere skal derfor sette i gang spesialproduksjon av småpoteter. Et fokus denne dyrkergruppa har - og som er aktuelt for flere enn småpotetdyrkerne - er å øke knollansettet.
NLR Øst
1 2 3 ... 12