Prissetting på grovfôr i rundballer

07.12.2017 (Oppdatert: 12.08.2019) Ingrid Helene Møgedal

Grovfôr blir ofte solgt med en fastpris pr rundball, men dette er en praksis som i mange tilfeller blir lite gunstig for enten kjøper eller selger. Det er kvaliteten på graset i rundballene som bør avgjøre prisen, og en fôranalyse bør derfor alltid foreligge når grovfôr omsettes.

Stor variasjon i tørrstoffinnhold og næringsinnhold

Tørrstoffinnhold (ts) er den faktoren som har størst påvirkning på grovfôrprisen. Avhengig av graden av fortørking vil tørrstoffinnholdet i surfôr variere mellom 16 og 50 %. En rundball som veier 700 kg og inneholder 20 % tørrstoff vil ikke inneholde mer enn 140 kg tørrstoff, resten er vann. Tilsvarende vil en 700 kg rundballe med 35 % tørrstoff inneholde 245 kg tørrstoff (tabell 1). For å finne vekten pr rundball kan du bruke vekt på lesseapparatet på traktoren. Vei minst tre baller og finn gjennomsnittsvekten. Mange lastebiler har vekt på lasteplanet og det da enkelt å finne gjennomsnittsvekta til rundballene ved transport.

Næringsinnhold= FEm/kg ts

Gras som er høstet på et tidlig utviklingsstadium har høyere fôrenhetskonsentrasjon sammenlignet med gras som høstes senere, og vil kunne utnyttes bedre av dyra. Med en grovfôranalyse kan en finne ut hvor mange fôrenheter grovfôret inneholder pr kg tørrstoff. Ved å multiplisere rundballevekten med tørrstoff prosenten og fôrenhetskonsentrasjonen finner vi hvor mange fôrenheter hver rundballe inneholder (tabell 2)

 

Gjæringskvaliteten er viktig

Innholdet av gjæringsproduktene melkesyre, smørsyre og eddiksyre påvirker kvaliteten på grovfôret og fôropptaket til dyra. Inneholder fôret generelt mye syrer, er det ofte for sterkt gjæret og dyra vil ha et moderat/dårlig fôropptak. Et høyt innhold av smørsyre gjør fôret ubrukelig til høytytende melkekyr. Gjæringskvaliteten bør være en faktor som det tas hensyn til når prisen på grovfôr skal fastsettes.

Hva er rett pris?

Prisen på grovfôr vil variere med tilbud og etterspørsel. En pris under 2kr/ FEm vil sjelden være lønnsomt for selger. Med kraftfôrpriser ned mot 3,4 kr/FEm for de billigste kraftfôrsortene er de fleste kjøpere ikke tjente med å betale mer enn 3 kr pr FEm for grovfôret. Til eksempel var i 2016 gjennomsnittlig grovfôrpris for 80 melkebruk 2,7 kr/FEm.

Prisen pr rundball beregnes ut fra vekten på rundballene, tørrstoffprosenten og fôrenhetskonsentrasjonen på grovfôret. Som tabell 3 viser, vil prisen variere fra 360 kr på de letteste rundballene med lågest fôrenhetskonsentrasjon til 540 kr på de tyngste ballene. Merk at eventuelle transportkostnader kommer i tillegg til denne utregningen, og vil i mange tilfeller kan transportkostnadene bli betydelige.

Kjøper bør sette krav til grovfôret

Det er kjøper som vet hva han trenger fôret til og dermed han som bør sette krav til kvaliteten. Hvilke dyr som skal ete det innkjøpte grovfôret er avgjørende for hvilken grovfôrkvalitet som trengs. Er det ammekyrne som skal fôres inne i vinter, bør de ha et grovfôr med en energikonsentrasjon mellom 0,70-0,75 FEm/kg TS. Drektige søyer bør frem til 7 uker før lemming få grovfôr med ca 0,80 FEm/kg TS. Melkekyr i høylaktasjon vil sette mest pris på grovfôr med god gjæringskvalitet og en energikonsentrasjon mellom 0,85-0,92 FEm/kg ts. Melkekyr har vanligvis best fôropptak når fôret har mellom 25-35 % tørrstoff.

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.