Siste sesong for Reglone

18.12.2019 (Oppdatert: 18.12.2019) Arne Vagle

2019 blir siste sesong man kan bruke Reglone for vekstavslutning i potet. EU-kommisjonen har besluttet å ikke fornye godkjenningen av dikvat, det virksomme stoffet i Reglone og Retro. Dette får stor betydning for hvordan potetprodusenter legger opp vekstavslutningen i årene fremover. Nå letes etter alternativ.

De fleste konvensjonelle potetåkrene blir svidd ned med dikvat om høsten. Det stopper veksten av potetriset, og dermed også veksten av knollene når de har rett størrelse til sin bruk i markedet. Det er bekymringer knyttet til eksponering for folk og fugl som gjør at EU-kommisjonen har besluttet å ikke fornye godkjenningen.

Dikvat har spilt en viktig rolle i potetproduksjon helt siden Reglone ble godkjent i 1964. I Norge er det nå avklart at siste salgsdato blir 4. mai 2019, og at middelet ikke kan brukes etter 4. februar 2020. I hele EU vil det nå bli utført en betydelig arbeidsinnsats blant forskere, rådgivere og produsenter med å finne gode alternativer til vekstavslutning i potet.

Reglone er et kontaktmiddel som raskt tas opp i plantene, og virker raskt på alle grønne, overjordiske plantedeler. I kontakt med jord blir Reglone raskt inaktivert, slik at behandlet areal kan sås eller plantes til på nytt. Alternative preparater og metoder har vært og er under utprøving, men ingen har så langt vist seg å være like effektive som Reglone.

Siste sesong

I praksis betyr det at 2019-sesongen er siste året vi bruker Reglone. I Danmark har produsentorganisasjoner og rådgivere jobbet aktivt sammen med Miljøstyrelsen for å se på muligheter til å bruke Reglone på dispensasjon. Det stilles særs strenge krav til dokumentering av sikker anvendelse dersom midlet skal kunne brukes på dispensasjon. Det blir et nærmest umulig dokumentasjonskrav å tilfredsstille, så det er liten mulighet for at dette blir en løsning. 

Testing av nye strategier

Per i dag er det ingen gode alternativer til vekstavslutning i potet. Mekanisk risknusing gir mer kjøring som øker faren for kjøreskader på potetknollene. Dette kan også øke faren for tørråte, virus og stengelråte. 

Et nytt middel som heter Spotlight er i anmarsj, og kan delvis erstatte Reglone, men dette har et annet virksomt stoff som gir en annerledes virkning. Middelet er ikke godkjent i Norge, men Mattilsynet jobber med dette nå. Dette middelet har ikke like god effekt som det man er vant med fra Reglone, og vil derfor ikke bli en fullgod erstatter, selv om det skulle bli godkjent for bruk her i landet.

Gårdbrukere ønsker å høste poteter med god avmodning og bra skallkvalitet. Et godt nedsviingsmiddel eller gode vekstavslutningsmetoder er med og sikre høy kvalitet ved høsting. Derfor ønsker Norsk Landbruksrådgiving å teste nye strategier for vekstavslutning i potet. Det er nå innvilget midler fra Landbruksdirektoratet til å undersøke ulike mekaniske metoder som for eksempel risknusing, rotskjæring og behandling med ulike kjemiske midler, alene eller i kombinasjon. Det planlegges ti forsøksfelt rundt om i landet kommende sesong. NLR vil også arrangere markdager i forkant av innhøstinga, hvor vi ser på visuelle effekter av de tiltakene vi har satt inn i forsøkene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.