Slik endte underbuksekampen

26.10.2020 (Oppdatert: 26.10.2020) Randi Hodnefjell, Bjørg Karin Dysjaland

Bønder over hele landet gravde i vår ned underbukser for å delta i NLR sin underbuksekamp. Hvorfor gjorde de det og hva fant de når vi gravde dem opp?

Oppspist: Underbukse gravd ned på god eng til slått og beite. Det var lite igjen av underbuksa da vi gravde den opp. Her er det mye liv i jorda. Foto. Randi Hodnefjell

Norsk Landbruksrådgiving har i år hatt underbuksekampen for å sette fokus på jordliv. Rådgivere og bønder i hele landet har gravd ned nye underbukser bestående av bomull i minimum to måneder. Ved oppgraving har man tatt bilde og sendt inn den lokale rådgiveren.

 

Mat til jordlivet

Organismer som meitemark og mikroorganismer lever av det organiske materiale som finnes i jorda. Fra det organiske materialet får organismene næring mens det omdanner materialet til jord. Jo mer liv det er i jorda, jo raskere omdannes det organiske materiale. Ei underbukse laget av bomull vil derfor være mat for disse organismene. Ved å grave den ned i to måneder kan den gi oss et bilde av hvor mye liv det er i jorda. 

 

Hvorfor jordliv

Jordliv handler ikke bare om nedbryting av organisk materiale. Det handler også om jorda som helhet og som et dyrkingsmedium. For at en jord skal være i god hevd er det tre faktorer som spiller inn, og alle faktorene er avhengig av hverandre. Faktorene er biologiske egenskaper (jordliv), kjemiske egenskaper (innhold av næringsstoffer og tilgjengeligheten av disse) og fysiske egenskaper (struktur og tekstur). Dersom den ene av disse faktorene svikter, vil det påvirke de andre egenskapene også. Jordliv er derfor en god indikator på om de andre egenskapene også er i orden.

 

Hva fant vi?

Hovedinntrykket etter denne kampanjen er at det generelt er mye god jord i Rogaland, men at vi også har et forbedringspotensial. Vi ble overrasket over at vi kunne finne så store forskjeller på relativt kort avstand. Hovedkonklusjonen er at jordliv bør få et større fokus i den daglige drifta hos bøndene.

Første plassen vi gravde opp var på ei eng som blir brukt til slått og beite, pH er optimal og enga er i generelt god hevd. Det var lite igjen av underbuksa. Det var bare strikken og merkelappene som var hele. Dette tyder på mye biologisk aktivitet og et godt jordliv.

En annen plass gravde vi ned en underbukse på ei eng med god jord som er godt drenert og optimal pH, og en annen på naboenga som er myrpreget, vassjuk og ikke tilført husdyrgjødsel de siste åra. Her er forskjellene store. Underbuksa på god jord var det lite igjen av, mens i den vassjuke jorda var det mye igjen. I denne kunne vi fortsatt se avtrykket etter stoffet i jorda, noe som tilsier at i denne jorda er det lite aktivitet.

 

 

Lite aktivitet: Denne underbuksa ble gravd ned på myrpreget og vassjuk eng. Da vi gravde den opp var det lite nedbryting av stoffet og lite tegn på liv. I jorda som lå over var det fremdeles avtrykk fra stoffet som tilsier lite liv. Foto: Bjørg Karin Dysjaland

 

Kort avstand, stor kontrast: Bilde viser forskjellen mellom underbukser som ble gravd ned på to skifter med kort avstand mellom hverandre. Underbuksa til venstre er gravd ned på eng med god drenering og optimal pH. Underbuksa til høyre er gravd ned på myrpreget og vassjuk eng der det ikke er brukt husdyrgjødsel de siste åra. Foto: Randi Hodnefjell

 

Bra aktivitet tross intensiv drift

Vi gravde også ned en underbukse på jord som blir brukt til intensiv grønnsaksdyrking med gode avlinger. Det er kjent at hyppig jordarbeid noen ganger og kan ødelegge jordstrukturen. Da vi gravde denne opp så den nesten urørt ut, men ved nærmere undersøkelser ser det ut som mikroorganismene har forsynt seg godt og spist opp bomullen mellom elastikken. Underbuksa indikerer at det er et godt jordliv på skiftet, tross forstyrrelser.

 

«Tynnspist»: Underbukse gravd ned på jord brukt til intensiv grønnsaksdyrking. Da vi gravde denne opp så den ved første øyekast uberørt ut, men ved nærmere undersøkelser ser vi at det har vært god aktivitet. Mye av bomullen er spist opp. Det kan se ut som jordlivet trives tross mye forstyrrelser. Foto: Randi Hodnefjell

 

Marker godt!

En viktig lærdom for de som har lyst til å prøve dette er å markere stedet der underbuksa er begravd veldig godt. Vi i NLR Rogaland har ikke gravd opp like mange som vi gravde ned.

 

 

Denne artikkelen sto først på trykk i Bondevennen nr. 32/2020. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.