Sortsfelt i hageblåbær, 1996-2000

28.05.2019 (Oppdatert: 12.08.2019) Lars Kjetil Flesland

Tidleg på -90 talet fekk Etne kommune tildelt midlar får staten til eit 3-årig bærprosjekt. Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring var med i styringsgruppa for prosjektet. Hageblåbær vart eit satsingsområde i prosjektet.

Forsøksfelt i hageblåbær 1996-2000. Feltet fotografert i 1999. Foto: Lars Kjetil Flesland

I tillegg til å oversetje og fornorske eit amerikansk dyrkingshefte, vart det i 1993 planta ut eit forsøksfelt, med dei då mest aktuelle sortane. Feltet vart utvida i 1997 og 1998 med nye sortar, ved å leggje ny drill mellom dei eksisterande. Planteavstand var opphavleg 1,75 m mellom buskane og med radavstand 3,5 m. I rekkene frå 1997 og 1998 var planteavstand 1,5 m. Normalt vart det hausta frå 5 buskar i kvar sort. Ved kvar hausting registrerte ein vekta av 50 bær og total avling. Buskane er planta på plastdekka drill, og det er installert dryppvatning. Feltet er gjødsla med fullgjødsel 11-5-17, for delt over 2-3 gjødslingar frå først i mai til om lag St.Hans. I 2000 blei det strødd 13 kg langs radene, dvs. 30 kg pr dekar tilplanta areal.

 

Tabell under viser avling, bærstørrelse og første plukkedag. Sortar markert med stjerne vart planta i 1997 og 1998, dei andre i 1993.

Sort

Avling i gram pr busk

Bærvekt

Fyrste plukkedag

1996

1997

1998

1999

2000

1996

1997

1998

1999

2000

1996

1997

1998

1999

2000

Berkeley

441

680

368

3472

6783

2,7

2,5

2,8

2,7

2,3

6/9

5/8

15/8

9/8

12/8

Bluecrop

35

301

1177

4209

3913

2,5

2,7

2,9

2,7

2,6

6/9

12/8

15/8

8/8

12/8

Blueray

321

904

679

2404

2678

2,2

2,4

2,4

2,3

2,1

30/8

29/8

7/8

9/8

2/8

Bluetta

71

304

353

3554

2210

1,8

1,9

1,8

1,6

2,0

21/8

22/7

25/7

25/7

22/7

Collins

-

413

122

2884

4818

-

2,6

2,5

2,3

1,9

-

29/7

31/7

3/8

29/7

Duke*

-

4

34

514

1248

-

1,9

2,2

2,4

2,2

-

5/8

31/7

26/7

29/7

Earliblue

281

921

1082

4222

5899

1,7

2,1

2,1

1,9

1,7

21/8

22/7

25/7

20/7

22/7

Hardiblue

928

2801

4930

3003

2946

1,6

1,3

1,4

1,7

1,6

27/8

5/8

15/8

9/8

1/8

Northland

532

1489

1690

2557

3008

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

21/8

22/7

7/8

3/8

28/7

Nui*

-

157

88

443

1159

-

2,6

4,4

3,6

4,0

-

22/7

7/8

3/8

29/8

Patriot*

-

-

-

32

405

-

-

-

3

2,6

-

-

-

3/8

28/7

Pemberton

168

372

141

2534

2544

2,3

2,1

2,0

2,3

2,1

12/9

12/8

5/9

9/9

2/8

Puru*

-

138

201

821

1462

-

2,4

3,1

2,6

2,4

-

22/7

25/7

20/7

22/7

Sierra*

-

-

-

12

309

-

-

-

3,4

3,1

-

-

-

11/8

1/8

St.Cloud*

-

-

-

-

121

-

-

-

-

1,3

-

-

-

-

22/7

Sunrise*

-

3

11

558

642

-

2,0

2,6

2,6

2,6

-

26/8

15/8

3/8

2/8

Toro*

-

3

11

558

642

-

2,8

4,0

3,3

3,3

-

5/8

15/8

3/8

2/8Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.