Stor førsteslått - hva nå?

01.07.2019 (Oppdatert: 12.08.2019) Magnus Haugland

Etter en eventyrlig førsteslått, lurer mange på om de skal satse på å spare penger på redusert gjødsling til 2.slåtten. Vi anbefaler ikke dette. Man bør tilstrebe å ta en stor avling på 2.slåtten, og heller prioritere høymolesprøyting og ekstra mange gjenlegg nå i sommer og til våren. Dette er en gylden mulighet man bør ta vare på.

Hvor stor tørrstoffprosent siloballer inneholder, er det som avgjør mest hvor mye baller inneholder. Bruk av spratlerive kan øke tørkehastigheten, men øker også drysstapet. Foto: Magnus Haugland

Gjenlegg

Godt grovforår betyr at det er året for gjenlegg. Har man lite kveke og annet rotugras, kan man sette plogen rett i enga etter slått. Skal man bekjempe ugras, har man nå en glimrende mulighet til å la plantene vokse godt opp, slik at man får tid til å sprøyte dette, og deretter lage et godt gjenlegg. Det er fullt mulig å dele arbeidet opp, slik at man har noe gjenlegg like etter slåtten, noe i august, og noe til våren. Alt som gjøres sommer og ettersommer, vil gi tilnærmet full avling neste vår, og legger grunnlaget for et gode forår fremover. Rekker man ikke alt selv, eller er litt rusten på pløyinga, kan det være et alternativ å leie inn entreprenører for å få jobben gjort.

Får man nå laget mye ny eng, kan man neste år satse på tidligere slått, og større avlinger, slik at man kan få både kvalitet og volum som gir mulighet for redusert bruk av kraftfor. Det vil kunne påvirke økonomien på garden positivt i flere år fremover.

Høymolesprøyting

Høymolesprøyting av eng med åkersprøyte gir redusert avling, og mange kvier seg for å gjøre dette når de mangler for. Høymolene har enkelte steder hatt noen gode sesonger, så da er det på tide å ta denne. Om man ikke rekker det selv, finnes det mange dyktige entreprenører som tar på seg slike oppdrag. Disse har ofte godt og effektivt utstyr, som gjør at kostnaden pr dekar sprøyting er relativt lav.

Usikkerhet rundt avlingsmengden

Det er usikkert om avlingsmengden er så stor som man får inntrykk av i gode forår. Tjukke strenger og vanskelige forhold gjør at mye gras er våtere enn forventet. Dette gjør at man ofte overvurderer forlageret. Mye gras er gjerne svært grovt, og er dermed vanskeligere å presse/pakke, noe som kan gi mer luft i siloer og rundballer. Husk at det dermed kan være større fare for varmgang i siloer. En del presser trenger en del tid for å jobbe med graset, slik at det blir nok komprimert. Ved store avlingsmengder, og kort tid før kammeret er fullt, vil mange presser i praksis lage lettere baller.

2.slåtten er ikke i hus

Selv om man har fått inn en god 1.slått, skal vi ikke glemme at man ikke bør gjøre opp status før siste slått er i hus. Har man slått en svært sein 1.slått, er det rimelig å forvente en mindre 2.slått, og for mange er det da ikke lenger aktuelt med 3.slått.

Oppbygging av lager

For en del vil det være nyttig å bygge seg opp en større buffer i forlageret. Erfaringene er at det i vanskelige forår blir høye priser. Grovforsituasjonen er ulik i fylket, men spesielt på Haugalandet har vi i de fleste år underskudd på grovfor, og vi vil være overrasket om det her blir vanskelig å selge siloballer flere år på rad.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.