Mekanisk ventilasjon foto atle lende
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekk av ventilasjon før vinteren

Før vinteren setter inn for fullt er det bra med en sjekk av det mekaniske ventilasjonsanlegget.
NLR Rogaland
Akerspoyte pa veg til vinterlagring
Medlem
⋅ Husdyrgjødselhandtering

Slik gjer du redskapen klar for vinteren

Når sesongen er over har redskapene behov for litt «love and tenderness» før de parkeres for vinteren. Hva er viktig å huske på?
NLR Rogaland
Bruk nok syre
Medlem
⋅ Konservering

Kofasil: Skal eg kjøpe LP eller Ultra?

ENSILERING: Mange vel å bruke Kofasil-midla, men kva for eit passar for deg? Og kan dei brukast om kvarandre?
NLR Rogaland
Vatsaing bjorgkarin dysjaland
⋅ Arter og sorter - flerårige

Forsøk: Våtsåing av raigras

Isåing av eittårig raigras våren 2021 gav ingen sikker effekt på totalavlinga i år.
NLR Rogaland
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Gjenlegg med dekkvekst bard oliver
⋅ Kjemisk plantevern

Ikkje vent med å sprøyta gjenlegget

Kampen mot ugras i enga startar i gjenlegget. Dette er mest effektivt då ugrasplantene ennå er små og lettast å bekjempa.
NLR Rogaland
Ensileringsforsok 2020 2 Foto Ingrid Mogedal
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Utprøving av ensileringsmiddel 2020

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter. Graset var uvanlig sukkerrikt ved slått og det har påvirket resultatene betydelig.
NLR Rogaland