Mekanisk ventilasjon foto atle lende
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekk av ventilasjon før vinteren

Før vinteren setter inn for fullt er det bra med en sjekk av det mekaniske ventilasjonsanlegget.
NLR Rogaland
Akerspoyte pa veg til vinterlagring
Medlem
⋅ Grashøsting

Slik gjer du redskapen klar for vinteren

Når sesongen er over har redskapene behov for litt «love and tenderness» før de parkeres for vinteren. Hva er viktig å huske på?
NLR Rogaland
Bruk nok syre
Medlem
⋅ Konservering

Kofasil: Skal eg kjøpe LP eller Ultra?

ENSILERING: Mange vel å bruke Kofasil-midla, men kva for eit passar for deg? Og kan dei brukast om kvarandre?
Vatsaing bjorgkarin dysjaland
⋅ Arter og sorter - flerårige

Forsøk: Våtsåing av raigras

Isåing av eittårig raigras våren 2021 gav ingen sikker effekt på totalavlinga i år.
NLR Rogaland
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Gjødsling

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Gjenlegg med dekkvekst bard oliver
⋅ Kjemisk plantevern

Ikkje vent med å sprøyta gjenlegget

Kampen mot ugras i enga startar i gjenlegget. Dette er mest effektivt då ugrasplantene ennå er små og lettast å bekjempa.
1 2