Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
20210601 202136
⋅ Ugras

Ikkje vent med å sprøyta gjenlegget

Kampen mot ugras i enga startar i gjenlegget. Dette er mest effektivt då ugrasplantene ennå er små og lettast å bekjempa.
NLR Rogaland
Ensileringsforsok 2020 2 Foto Ingrid Mogedal
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Utprøving av ensileringsmiddel 2020

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter. Graset var uvanlig sukkerrikt ved slått og det har påvirket resultatene betydelig.
NLR Rogaland