Tiltak for pollinerande insekt

25.09.2019 (Oppdatert: 25.09.2019) Ane Harestad

Aktuelle areal for nyetablering av vekstar for pollinerande insekt kan vera ulike kantareal med lite ugras. Fleirårige blomar blomstrar gjerne først året etter såing medan eittårige blomstrar i såingsåret.

Blomstereng av dansk frø. Foto Ane Harestad.

Les meir på artikkel i Bondevennen nr 27 2019

Du finn også meir frå markdag 27. august om pollinatorartarFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.