Tiltak for pollinerande insekt

25.09.2019 (Oppdatert: 17.12.2020) Ane Harestad

Aktuelle areal for nyetablering av vekstar for pollinerande insekt kan vera ulike kantareal med lite ugras. Fleirårige blomar blomstrar gjerne først året etter såing medan eittårige blomstrar i såingsåret.

Blomstereng av dansk frø. Foto Ane Harestad.

Frøblandingar

FKRA har frø som kan eigna seg som viktige sonar for pollinerande insekt:

  • Spire Pionerblanding. Eittårig.
  • Andre eittårige vekstar: perserkløver, blodkløver, honningurt. Ver obs på honningurt og fare for frøspreiing.
  • Fleirårig, blomstrar året etter såing.
  • Turfline, dansk frøblanding. Fleirårig.
  • Spire frøblanding Natur. Kan blandast med ekstra kvit- og raudkløver
  • Spire Insektvenn Utseld?

Norgesfôr / Fiskå Mølle har også eit utval av eigna såfrø samt ei eiga bievennleg blanding.  

Les meir

10 danske råd for å hjelpe bier.

Blomstermeny for pollinerende insekter.

 

Artikkel i Bondevennen nr 27 2019

Frå markdag 27. august på Jæren om pollinatorartar

RMP

Rogaland er eit av fylka som har gitt tilskot gjennom RMP til skjøtsel av soner som er viktige for ville pollinatorartar.

Det kan enten vere ei sone på/ved eit jordbruksareal som aktivt blir sådd med eigna frøblandingar, eller skjøtsel av etablerte areal som har ei blanding med planter som gir næring for pollinatorar gjennom vekstsesongen. Frøblanding kan ikkje innehalde berre kløver eller andre belgvekstar. Sona må vere minst to meter brei, og ein kan teikne inn i kartet fleire 2 meter breie soner.

Skjøtselsråd i desse sonane er å ikkje bruke kjemiske plantevernmiddel, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel. Slå arealet så seint i sesongen at dei viktigaste blomane er avblomstra og eventuelt bakketørke nokre dagar.  Det er viktig å fjerne plantematerialet etterpå for å unngå gjødslingseffekt. Ta vare på treslag som er gode matkjelder; lind, selje, rogn, hegg m.fl. Fjerne framande artar.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.