Tynt fagleg grunnlag for gjødselreglar

13.04.2018 (Oppdatert: 13.04.2018) ,  Helga Hellesø

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har sendt over forslag til revidert forskrift om gjødselvare av organisk opphav til departementet. Dette skaper uro i landbruket.

Illustrasjonsfoto. Fotograf: John Ingar Øverland

Bondevennen og Norsk Landbruksrådgiving samarbeider om å formidle fagstoff til lesere av bladet Bondevennen. Som medlem av NLR Rogaland, og andre enheter, har du tilgang til disse fagartiklene gratis. Du kan finne alle artiklene og utgivelsene av Bondevennen som inneholder fagstoff fra NLR på http://www.bondevennen.no/nlr/

 

For å komme direkte til artikkelen som omhandler den nye gjødselvareforskriften kan du trykke her.