Unngå underdosering med syrebaserte ensileringsmiddel

07.05.2020 (Oppdatert: 07.05.2020)

Et forsøk NLR Rogaland gjennomførte i 2019 viste at underdosering av syrebaserte ensileringsmiddel var negativt for gjæringskvaliteten. Vi anbefaler å sikre at det blir tilsatt nok ensileringsmiddel gjennom å tilpasse doseringsutstyr og kjørehastighet til forholdene. Generelt sett kan vi si at jo blautere fôret er jo høyere bør doseringen være, se tabell 2.

Relativt enkel metode for å kontrollere forbruk av syre i ensileringsforsøket. Foto: Ingrid H. Møgedal

Ved høsting av grovfôr under 25% tørrstoff anbefales det å bruke syrebaserte ensileringsmiddel med høy andel maursyre, for eksempel GrasAAT Lacto eller FôrSil. Maursyra senker umiddelbart pH i grasmassen og skaper dermed et så surt miljø at uønska bakterier hemmes.

 

Tabell 2 Anbefalt dosering av ensileringsmiddel fra produsentene, oppgitt i liter pr tonn gras.

 

 

Under 25% tørrstoff

Over 30% tørrstoff

Type ensileringsmiddel

Anbefalt dosering

Anbefalt dosering

Syrebasert, Mye maursyre GrasAAT Lacto, FôrSil, 

5

3

Syrebasert, tilsatt propionsyre GrasAAT+, FôrSil+

5

3

Saltbasert,

Kofasil LP

3,5

2

Bakteriologisk:

SilAll, Kofasil DUO

4

4

Saltbasert:

Kofasil Ultra

 

3,5-4,5

 

Hvor mye tilsettes.. egentlig?

Det kan være utfordrende å holde oversikten over hvor mye ensileringsmiddel som trengs pr rundball eller pr lass. Tabellene nedenfor kan være til hjelp. Følg med på hvor mye ensileringsmiddel som brukes pr rundball eller lass og tilpass doseringen etter det.

 

 

Avlesservogn kort type uten nett er ca 6,5 m3

Avlesservogn kort type med nett er ca 7,5 m3

Avlesservogn lang type uten nett er ca 8,5 m3

Avlesservogn lang type med nett er ca 10 m3

 

Hvorfor er underdosering skadelig?

Vi antar at underdosering med syrebaserte ensileringsmiddel er negativt for gjæringskvaliteten fordi syremengden som tilsettes ikke senker pH nok til å hemme uønska bakterier. Den tilsatte syra hemmer ALLE bakteriene noe, inkludert de ønska melkesyrebakteriene. Siden melkesyrebakteriene får seg en "kalddusj" med syre går det noe tid før de begynner å formere seg og produsere melkesyre. I dette tidsrommet er det de uønska bakteriene får anledning til å oppformere seg og resultatet kan bli mer smørsyre og ammoniakk i det ferdige surfôret.

 

 

Les mer om ensileringsforsøket fra 2019 her

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.