Utprøving av ensileringsmiddel 2020

11.01.2021 (Oppdatert: 11.01.2021)

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter. Graset var uvanlig sukkerrikt ved slått og det har påvirket resultatene betydelig.

Utprøving av ulike ensileringsmiddel i lag med entreprenør Leif Harbo. Pressing ble gjennomført 9. juni og 10.juni 2020, ca ett døgn og to døgn fortørking. Foto: Ingrid Møgedal

 

Forsøksopplegget
Syv ulike ensileringsmiddel ble tilsatt i 6 rundballer hver og effekten av ensileringsmidlene ble vurdert ut fra NIR grovfôranalyser. Det var også kontrolledd hvor det ikke ble tilsatt ensileringsmiddel. For å utfordre ensileringsprosessen ble graset dusjet med forurenset vann før pakking. Surfôrets evne til å motstå varmgang ved åpning (aerob stabilitet) ble målt i prøver av surfôret.


Av de 6 rundballene hadde 3 av rundballene lav tørrstoffprosent (ca 20% tørrstoff) og 3 av rundballene hadde middels høy tørrstoffprosent på ca 30% tørrstoff. Fire av de tilsatte ensileringsmidlene var syrebaserte, to var bakteriologiske og ett var saltbasert. Etter 8 uker ble det ble tatt prøver av hver enkelt rundball som ble analysert for næringsinnhold (NIR) og hygienisk kvalitet.


Unormal graskvalitet
Analysene viste at næringsinnholdet i graset før ensilerings var uvanlig, med lavt innhold av protein svært høyt innhold av sukker. Dette er lignende grovfôrkvalitet som ble brukt i en tilsvarende utprøving i 2019. Lavt innhold av protein og høyt innhold av sukker i gras før ensilering er et godt utgangspunkt for melkesyregjæring og det kommer også frem av resultatene.

 

SilAll med ga minst smørsyre, mens syremidlene bevarte sukkeret best
Analysene av ferdig ensilert gras viste ganske sterk melkesyregjæring, men likevel noe lavere enn hva vi forventet med så høyt innhold av sukker i graset. Tilsetning av homofermentative melkesyrebakterier gav minst smørsyregjæring. Det var mest sukker igjen i ferdig ensilert fôr ved tilsetning av syreprodukter. Det diskuteres om den naturlige floraen av melkesyrebakterier i denne utprøvingen har vært lav og at dette kan være årsaken til relativt beskjeden melkesyreproduksjon sammenlignet med hvor mye sukker som har forsvunnet i ensileringsprosessene.


På grunn av det svært høye sukkerinnholdet i graset før ensilering har resultatene av denne utprøvingen sannsynligvis begrenset overføringsverdi til ensilering av grovfôr med mer vanlig innhold av sukker.

 

Les heile rapporten her

 

 

 

Tusen takk til samarbeidspartnerene

Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle, Lallemand, Gjølstad Gård, og entreprenør Leif Harbo.

 

Prosjektet ble støttet med midler fra Rogaland Fylkeskommune.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.