Vårgjødsling på kulturbeite

12.03.2018 (Oppdatert: 16.03.2018) ,  Birgitt A Harstad

Gode vårbeite er gull verdt. Sau og lam får ein god start på beitesesongen, og det er avgjerande for at lamma skal vere fine når hausten kjem.

Beite. Foto: Magnus Haugland

Norsk Lanbruksrådgiving har ein avtale med Bondevennen om å skrive fagartiklar om ulike tema. Følg med utover våren og sommaren for å halde deg fagleg oppdatert med å lese gode og nyttige faglege artiklar.

 

Ved å klikke på linken kan du lesa Birgitt Hrastad sin fagatrikkel om vårgjødsling av kulturbeite.