Varmgang i silo etter åpning

24.06.2020 (Oppdatert: 24.06.2020) Ingrid Helene Møgedal

Etter åpning av en silo kan det oppstå varmgang i fôret. Årsaken er at lufttilgangen setter i gang gjæringsprosesser i det ensilerte graset. Det er større fare for varmgang når det er varmt i været og hvis det er høy tørrstoffprosent i graset. Varmgang i grovfôr fører til en drastisk nedgang i energiverdien i fôret, og gir i tillegg et redusert grovfôropptak hos dyra. I mange tilfeller bør fôr som er utsatt for varmgang kastes.

Foto: Lars Kjetil Flesland

Hva kan gjøres når det allerede er varmgang?

Er det allerede oppstått varmgang kan den være vanskelig å stoppe. Det første som bør skje er å fjerne fôret som er varmt. Hvis det daglige forbruket ikke er stort nok til å hindre videre varmgang, må det tas en vurdering om siloen bør lukkes og ikke åpnes igjen før det er kaldere i været eller det daglige forbruket er større. Skal siloen lukkes er det lurt å dusje stuen/toppen med ensileringsmiddel og pakke helt tett slik at det ikke slipper til mer luft.

Hvis det er nødvendig å ha siloen åpen, kan det være et alternativ å dusje stuen/toppen med et ensileringsmiddel med spesielt høyt innhold av propionsyre etter hvert uttak. GrasAAT Feed (korn) og GrasAAT TMR (fullfôr) er eksempler på ensileringsmiddel med høyt innhold av propionsyre. Anbefalt dosering er 0,5-1 liter pr kvadratmeter silooverflate. I en plansilo er det lurt å pakke plasten så godt som mulig rundt stuen for å begrense lufttilgangen. Blir det likevel en del varmgang bør det varmeste fôret prioriteres til dyr som ikke er avhengige av et stort grovfôropptak. Melkekyr bør aldri få et varmt måltid.

Hva kan gjøres for å hindre at det oppstår varmgang?

 • Sørg for god pakking under ilegging. Dette hindrer luft å trenge langt inn i grasmassen etter åpning. God pakking er uten tvil det viktigste tiltaket for å unngå varmgang.
 • Bruk ensileringsmiddel med propionsyre under ilegging. GrasAAT+ og FôrSil+ er eksempler på ensileringsmiddel som inneholder propionsyre.
 • Unngå å rive fôret fra stuen/toppen. Når fôret rives av dannes det ganger som luft trenger inn i. Bruk av blokkskjærer i plansilo og fylltømmer i tårnsilo er svært gunstig.
 • Ha et stort nok fôruttak. Hvis uttaket er stort nok pr dag vil varmgangen holdes i sjakk.
 • Unngå å åpne siloer som du vet er utsatt for varmgang når det er varmt ute. Høy lufttemperatur øker faren for, og tempoet på varmgangen.
 • Unngå å ta av mer plast enn det som er nødvendig og legg tilbake plasten etter uttak.
 • Unngå å ha hauger med opprevet fôr i kontakt med resten av siloen.

Tiltak for å oppnå god pakking:

 • Høste graset tidlig; blad pakker seg bedre enn stilk.
 • Unngå fortørking over 30% tørrstoff. Tørt fôr pakker seg dårligere enn fuktig fôr.
 • Snitting/kutting av graset før ilegging. Vær spesielt obs på pickupvogner. Disse finhakker ikke graset som finsnittere, og de dauslår det heller ikke slik som forhøsterene gjør. Spesielt eldre lessevogner kan ha svært få kniver, noe som gir vanskeligere pakking, og mer oppriving av stuen ved uttak.
 • Bruk syrebaserte ensileringsmiddel. Syrene sprenger cellestrukturen i graset og får grasmassen til falle sammen.
 • Pakk fôret i tynne sjikt (8-10 cm),
 • I plansilo er det nødvendig å bruke tungt utstyr til pakking. Tung hjullaster gir bedre pakking enn traktor.
 • I tårnsilo er det gunstig å bruke fylltømmer ved ilegging og nødvendig å legge press på toppen etter pakking. 300-500 kg pr kvadratmeter er anbefalt.

 

 

Kilder/Les mer om varmgang og ensilering

https://www.nlr.no/fagartikler/1546/

https://www.fkra.no/plantekultur/varmgang-i-siloen-article6391-319.html

https://www.nibio.no/nyheter/plansilo--effektivt-men-krevende

https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2567607/Masteroppgave%20H.%20N.%20Halvorsen%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://grovfornett.nlr.no/fagartikler/verdien-i-grovforet/

https://www.norsklandbruk.no/aktuelt/video-plansilo-er-effektivt-men-krevende-a-pakke/

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.