Teamsmøtene skal øke kunnskapen om avdrift ved ordinær bruk av sprøyteutstyr, samt i forhold til private hager og naboeiendommer for å unngå skader og unødvendige ulemper for andre. Og ikke minst ta for seg kunnskap om å ta vare på egen og andres helse ved bruk av plantevernmidler.

Disse punktene går man igjennom i møtet:

  • Regelverk avstandskrav
  • Vegeterte buffersoner (hva buffersone er, buffersoner i forhold til andre soner etc.)
  • Avstandsreduksjon, mulige tiltak etc.
  • Helse og plantevern
  • Dysetyper & sprøyteteknikk
  • Dekningsgrad/biologisk effekt
  • Eksempler fra forskjellige kulturer som en kan plukke fra

Møtet vil være på 1 time og 45 minutter inkludert siste halvtimen til diskusjon og spørsmål.

Følg link under for å bli med på møtet

For å delta på møtet , klikk her og logg inn!

IMG 0194