I samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Viken inviterer Tønsberg kommune til markdag 19. oktober, kl. 12.00-14.00 på Jarlsberg Hovedgård.

Tema

  • Fangvekster sådd før/etter høsting, artsvalg, metoder for etablering og avslutning v/Silja Valand, NLR Viken
  • Avrenning fra ulike jordprofiler med ulikt dekke svart jord, stubb, fangvekster og eng demonstreres med en regnsimulator v/Nils Kristian Aker, NLR Østafjells
  • Klimaeffekten av fangvekster, bruk av Klimakalkulatoren v/klimarådgiver NLR Viken
  • Tilskudd til tiltak som gir økt karbonfangst og karbonlagring (regionalt miljøprogram) v/ Hans Ivar Nesse, landbrukskontoret Tønsberg kommune

Påmelding

Påmelding sendes til hans.ivar.nesse@tonsberg.kommune.no innen 15. oktober med informasjon om navn og telefonnummer. Arrangementet er gratis og åpent for folk fra alle kommuner.

Regnsimulator. Foto: Silja Valand
Regnsimulatoren visualiserer avrenning fra ulike jordprofiler med ulikt dekke svart jord, stubb, fangvekster og eng. Dette demonstreres på markdagen.

Parkering

Parkering ved Ilene parkering her: Google maps: https://goo.gl/maps/HwRaieBLDLWQPnYTA

Det blir ca 800 å meter å gå fra parkeringen og frem til jordet vi skal se på.

Parkering Ilene kart