Program

09.15 Frammøte, kaffi.

09.30 Velkommen ved ordførar i Tysvær, Sigmund Lier.

09.45 Vi brenner for Haugalandet.

Lyngbrannledere rapporterer frå sine områder.

Status for kurs og nye brenneplaner. Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve.
Illustrasjon ved Annlaug Fludal, Norsk Landbruksrådgjeving Rogaland.

10.45 Kystlyngheia – nytte for det økologiske mangfoldet.

Kristine Birkeli, Universitetet i Bergen.

11.45 Lyngskjøtsel, våre støtteordningar og prioriteringar.

Kristian Wilèn Haaland, Statsforvaltar Rogaland, miljøavdelingen.

LUNSJ

13.00 Håndtering av villbrannar.

Kan brannvesenet lære av lyngbrenneren? Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve.

Erfaring frå skogbranntroppane i Telemark. Ove Stokkeland, Skien Brannvesen.

14.00 Sotra-brannen. Hva skjedde? Hvordan forebygge slike branner?

Seksjonsleder Jarl Martin Hestad, Øygarden Brann og Redning.

14.30 Villbranner – risikovurdering og tiltak (DYNAMIC).

Resultater så langt. Torgrim Log, Høgskulen på Vestlandet.

15.00 Kort oppsummering.

15.30 Slutt

Seminaret er et samarbeid mellom Tysvær Kommune, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Brann og Redning IKS og Haugaland Lyngbrannreserve. Tiltaket er støttet økonomisk med midler fra Miljødirektoratet / Statsforvaltar i Rogaland og Vestland og Norges Forskningsråd, prosjektnr. 298993 (DYNAMIC)

For meir informasjon kan du kontakta:

Annlaug FludalTlf. 948 45 427

annlaug.fludal@nlr.no

Ove StumoTlf. 915 47 834

ov-stu@online.no

Arjen Kraaijeveld

Tlf. 994 78 496

arjen.kraaijeveld@hvl.no

Treng du overnatting, kan me formidla kontakt.

Lyngbrenning Foto Annlaug Fludall
Foto: Annlaug Fludal