NLR Nord Norge og Nesna kommune inviterer til markdag mandag 23. mai kl. 11:30-14:15 om drenering i jordbruket. Åpent arrangement for gårdbrukere, eiere av landbrukseiendommer og evt. andre interesserte. Oppmøte på Nesna innkjøpslag.


Tema

  • Dreneringsfaglig info ved Are Johansen, NLR Nord Norge
  • Litt info om landbrukets påvirkning på vannmiljøet ved Kristin Brekke Klausen,
    som er vannområdekoordinator Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde
  • Servering av kaffe m.m.

Arrangementet planlegges med mest mulig tid utendørs avhengig av værforhold. Vi blir ute i felt med bl.a. bruk av grøftekamera i drensrør og evt. demo av grøftespyler.


Kontaktperson

Gunnar J. Forbord, tlf. 992 40 863, e-post: gfo@nlr.no

Aktuelle fergeruter for deltakere fra Leirfjord og Nesnaøyene

Ferge fra Nesnaøyene: Ankomst Nesna kl. 11:10, retur 14:15

Ferge fra Levang, Leirfjord: Ankomst Nesna kl. 11:10-11.30, retur kl. 14:30


IMG 9793
Velkommen til markdag på Nesna Innkjøpslag! Foto: Ingvild Melkersen