Ole Morten Kolstadbakken hadde mjølkekyr fram til i fjor. I år har han ammekyr som beiter stølsjordet vår og haust, og elles beiter i utmarka nær stølen.

Det blir markvandring der vi ser på kvalitet og artssamansetjing av utmarksbeite og inngjerda beite. Korleis kombinere innmark og utmark, slik at dyra har god fôrtilgang heile sommaren?

Stad: stølen til Ole Morten Kolstadbakken

Adresse: Etnlie 1, 2943 Rogne, køyr opp bomvegen ved Melbybråten

Det blir servering av kringle og kaffi.

Velkommen!