Akkurat nå finslipes et godt fagprogram for feltdager på Kvithammer 16. – 17. august. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA har overtatt driften av Kvithammer forsøksstasjon og jorda på Værnes prestegård. I den forbindelsen har vi gleden av å invitere alle interesserte på fag- og feltdager!

Det er ingen påmelding til dagarrangementene, men ønsker du å delta på Landbrukets festkveld ber vi om at du melder deg på.

Forsoksfelt heilgrode Foto A Johansen
Forsøksfelt med heigrøde på Kvithamar. Foto: Astrid Johansen

Temaene for dagene vil bli:

 • Mer egenprodusert grovfôr
 • Null og maksruter i gras, N2 applied, strandsvingelsorter, helgrøde, dobbelknivslåmaskin.
 • Vekstskifte i kornproduksjon
 • Arter og sorter i kornproduksjon, bygg, havre, vår og- høsthvete høstraps og-rybs. Jordarbeidingsstrategier, mekaniskugraskamp i vårkorn. Biokull.
 • Praktisk HMS i landbruket
 • Vernerunde på Kvithammer
 • Bygg og regnskap
 • Økonomi og muligheter med egen gårdstørke
 • Hydroteknikk
 • Vegetasjonssoner og erosjon, drenering og klima
 • Maskinteknikk og presisjonslandbruk
 • Maskinutstilling og demonstrasjon av roboter i landbruket.

Dag 1, 16. august 2022

13:00 Åpning av Kvithammerdagen

13:30 Faglige innlegg, feltvandring og maskinutstilling

18:00 Avslutning på fagdag

19:00 Landbrukets festkveld på Kvithammer med grillbuffet, sosialt samvær og div. innslag.
Påmelding Landbrukets festkveld


Dag 2, 17. august 2022

09:00 Åpning dag 2

10:00 Faglige innlegg, feltvandring og maskinutstilling, Kvithammer

10:00 Potetvandring på Værnes.: Sorter, dryppvanning og N gjødsling i potet. Oppmøte Prestmovegen 3

13:00 Avslutning fagdag

Er du forhandler og ønsker å være med på maskinutstillinga? Meld deg på her