Praktisk

Vi kjører komprimert kurs over ei helg:

Torsdag 17. november, kl. 17-21

Fredag 18. november, kl. 09-18

Lørdag 19. november, kl. 09-18

Søndag 20. november, kl. 09-18


For påmelding og praktiske spørsmål, kontakt Harald Hetland. Tlf. 416 32 774


For mer info se kto.no eller ta kontakt med instruktør Terje Homme tlf: 909 39 162

Faglig ansvarlig for kursene er Kristiansand Truckopplæring ANS

Kto logo