Har du eit slåtteregime der du tek 4 slåttar eller meir?

NLR Rogaland inviterer til erfaringsmøte.

Ta gjerne med fôrprøvar og avlingstal dersom du har dette tilgjengelig.

For medlemmar i NLR Rogaland.


Slatt gras liggende
Bli med på erfaringsutveksling. Foto: Atle Lende