Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset Praktisk HMS-arbeid fra Norsk Landbruksrågiving er tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring som Arbeidstilsynet og KSL har satt (§3.5 Arbeidsmiljøloven og punkt 2.9.1 i KSL standard 2 HMS).

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/eller avløsere ansatt i avløser lag. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte, men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudier.

Vi jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård.


Kurset er delt i tre

Del 1: Teams kurs, du vil få tilsendt kobling.

Del 2: E-læring, du vil få tilsendt det etter del 1.

Del 3: Tar du vernerunde hjemme på din egen gård og dokumenterer.

Dato og påmelding

Kurset er 16. februar 2023 kl. 10:00-14:00.

Meld deg på her eller send e-post til Solfrid eller Bodil for å melde deg på HMS-kurset.

Kurset forutsetter minst 8 påmeldte.

Kurspris
Kr. 2625,- Medlemmer i Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge
Kr. 3150,- Ikke medlemmer.