Kurset går over to dagar:

21. mars og 28. mars 2023 kl. 9.30-15.30 og kl. 09.30-14.30.

Kurset er aktuelt både for dei som skal ta beviset for første gong og for dei som skal fornya.

Dei som skal fornya beviset kan delta på heile kurset om dei ønsker, men det er berre obligatorisk å delta på dag 2 (28. mars).

NB! Alle må sjølv avtala å ta eksamen på landbrukskontoret i sine respektive bukommunar etter dette nettkurset. Me gir kommunane beskjed om kven som har gjennomført kurs, og kan vera til hjelp med å oppretta kontakt.