NLR Trøndelag inviterer alle som vil øke sine kunnskaper om innstilling av plog til pløyekurs før våronna. Pløying er en viktig aktivitet for de fleste gårdsbruk. Kostnaden for ei god og dårlig pløying er lik, men med mer etterarbeid med harving, tromling og ugrasbekjempelse kan dårlig pløying likevel bli dyrere. Ei god pløgsle stiller krav til at plogen er godt vedlikeholdt, er riktig innstilt, og at traktor og plog passer sammen.

Kurset er utsatt - ny dato kommer.

Dato: 30. mars 2023 fra kl. 10.00 og utover, med værforbehold.

Sted: Vi satser på at en av de påmeldte kan være feltvert.Pløyekurset består av:

  • Gjennomgang av traktor og plog
  • Grunninnstilling av plog
  • Innstilling av plog på jordet

Kurset holdes av Atle Haugnes, Maskinteknikkrådgiver i NLR Trøndelag.

Ta gjerne med egen traktor og plog, og nødvendig verktøy for justeringer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med:

Maren Kjøren Leraand, 90700965, maren.leraand@nlr.no eller

Atle Haugnes, 90552238, atle.haugnes@nlr.no

Ployinar Ployekurs pa nett Foto Truls Olve T Hansen