Kurs i målretta beiting med kurslærer Ulf Ullring fra Regenerativt Norge

Kurssted: Miljøhuset i Forskerveien 1 i Bodø.

Tid: Fredag 22. september kl. 12:00 til søndag 24. september kl. 15:00.

Helhetlig beiteplanlegging i teori og praksis: Hvorfor planlegge beiting? Dyredager per arealenhet/dekar, effekten av tid, tetthet og mange beiteområder. Hviletid. Vi går gjennom en beiteplan steg for steg, og du jobber med din egen plan på kurset.

Beiting og areal med gras har spesielle funksjoner i mange økosystemer. Vi arrangerte tilsvarende kurs i Skjomen i august, med svært fornøyde kursdeltakere. Derfor satser vi på nok et kurs, denne gang i Bodø.

Vi skal ut å botanisere og observere i eng og beite. Vi skal se på vurderingssystemet i regenerativt landbruk, for å lære effektiv beitebudsjettering. Det er en kunnskap alle husdyrholdere vil ha stor nytte og glede av.

Påmeldingsfrist: 15. september. Påmelding er bindende.

Påmelding er stengt, men vi har fremdeles et par plasser ledig. Ring Anne Marit Isachsen, 91320731, om du ønsker å delta.

Det er deltakerbegrensning, så førstemann til mølla!

Pris: Deltakeravgift 1000 kr for kurset med lunsj og kaffe alle dager.

Samarbeid mellom Regenerativt Norge og Norsk Landbruksrådgiving.

Kurset støttes av Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Kontaktperson

Anne Marit Isachsen, tlf 91320731, e-post ami@nlr.no

20230830 125710721 i OS
Kursdeltakere i Skjomen i Narvik 18. til 20. august 2023. Foto: Anne Marit Isachsen
20230830 125754983 i OS
Botanisering pågår. Foto: Anne Marit Isachsen
20230830 125958343 i OS
Botanisering pågår. Foto: Anne Marit Isachsen
20230830 130149034 i OS
Vurdering av kuruke og hva som lever under av småkryp som hjelper til med nedbrytning. Foto: Anne Marit Isachsen
20230830 130007342 i OS
Vurdering av jorda. Foto: Anne Marit Isachsen
20230830 130007405 i OS
Vurdering av jorda. Foto: Anne Marit Isachsen