Autorisasjonsbevis plantevern

01.01.2017 (Oppdatert: 13.03.2018)

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel gjeld all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel.

Vi minner om at det er krav om dokumentert yrkesmessig behov for å få autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmiddel. Sjå info på mattilsynet.no. Er du i tvil om du kan få beviset; ta kontakt med kommunen før kursstart.

Kursa til NLR Rogaland legg mest vekt på jordbruksproduksjon. Andre næringar/produksjonar har likevel også høve til å delta.

Språk for kursopplegg og eksamen er norsk.

Beviset gjeld for 10 år. Me arrangerer kurs for både fornying og bevis for første gong.

 

Kontaktpersonar for dette kurset

Ane Harestad: 941 64 528

Annlaug Fludal: 948 45 427

Birgitt Harstad: 970 14 117

 

Prisar

Medlem/ikkje medlem av Norsk Landbruksrådgiving inkludert lærebøker, mat og eksamensgebyr:

Fornying av bevis: kr 1800/2800

Bevis for første gong: 2300/3500

 

For kurs på Bryne og Hjelmeland

Berre praksisdag: kr 1900/2900

Eventuell ny eksamen: kr 650 

 

Mattilsynet sitt nettbaserte fornyingskurs

Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying av bevis, sjå mattilsynet.no

Kursoversikt og påmelding

 

Vi arrangerer dessverre ikke flere av dette kurset denne sesongen.

Nye kurs arrangeres høsten 2018.

Ta kontakt med oss nå hvis du vil få informasjon om nye kurs.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.