Autorisasjonsbevis plantevern

01.01.2017 (Oppdatert: 12.01.2018)

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel gjeld all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel.

Vi minner om at det er krav om dokumentert yrkesmessig behov for å få autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmiddel. Sjå info på mattilsynet.no. Er du i tvil om du kan få beviset; ta kontakt med kommunen før kursstart.

Kursa til NLR Rogaland legg mest vekt på jordbruksproduksjon. Andre næringar/produksjonar har likevel også høve til å delta.

Språk for kursopplegg og eksamen er norsk.

Beviset gjeld for 10 år. Me arrangerer kurs for både fornying og bevis for første gong.

 

Kontaktpersonar for dette kurset

Ane Harestad: 941 64 528

Annlaug Fludal: 948 45 427

Birgitt Harstad: 970 14 117

 

Prisar

Medlem/ikkje medlem av Norsk Landbruksrådgiving inkludert lærebøker, mat og eksamensgebyr:

Fornying av bevis: kr 1800/2800

Bevis for første gong: 2300/3500

 

For kurs på Bryne og Hjelmeland

Berre praksisdag: kr 1900/2900

Eventuell ny eksamen: kr 650 

 

Mattilsynet sitt nettbaserte fornyingskurs

Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying av bevis, sjå mattilsynet.no

Kursoversikt og påmelding

Påmelding til kurs på Bryne og Hjelmeland

Teorikurs (fornying og første gong) og eksamen fornying.

Kursstad Bryne Kro og Hotell:

21.02.18 Kl. 09.00-16.30

 

Kursstad Hjelmeland, kommunestyresalen:

30.01.18 Kl. 09.00-16.30

 

Praksisdag og eksamen (første gong).

Kursstad Bryne Kro og Hotell:

27.02.18 Kl. 09.00-15.30

 

Kursstad Hjelmeland, kommunestyresalen:

08.02.18 Kl. 09.00-15.30 

 

Påmelding til kurs i Dalane

Kurs for fornying

26.02.18 og 01.03.18. Tidspunkt begge dagar: kl 18.30 -ca 22.30.

Kursstad: Landbrukssenteret, Helleland

 

Kurs for bevis første gong

22.02., 27.02., 01.03 (alle kl 18.30-ca 22) og 03.03 kl. 09.00-14.15. 

Kursstad: Landbrukssenteret, Helleland

 

Påmelding til kurs på Haugalandet

Sand, Ølen og Haugesund

Kursstad Sand, Garaneset

18.01.18 kl 18.00-22.00 *

22.01.18 kl 18.00-22.00

23.01.18 kl 18.00-22.00 **

 

Kursstad Ølen, Ølen Gjestegård

25.01.18 kl 18.00-22.00*

29.01.18 kl 18.00-22.00

30.01.18 kl 18.00-22.00**

 

Kursstad Haugesund, 2.etg FKRA

31.01.18 kl 09.30-15.30*

06.02.18 kl 09.30-15.30**

 

* Obligatorisk for førstegangs-bevis
** Obligatorisk for fornying
Ta kontakt med Annlaug Fludal hvis du har spørsmål