Autorisasjonsbevis plantevern

01.01.2017 (Oppdatert: 15.10.2018)

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel gjeld all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel.

Vi minner om at det er krav om dokumentert yrkesmessig behov for å få autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmiddel. Sjå info på mattilsynet.no. Er du i tvil om du kan få beviset; ta kontakt med kommunen før kursstart.

Kursa til NLR Rogaland legg mest vekt på jordbruksproduksjon. Andre næringar/produksjonar har likevel også høve til å delta.

Språk for kursopplegg og eksamen er norsk.

Beviset gjeld for 10 år. Me arrangerer kurs for både fornying og bevis for første gong.

Når forskrift og kursopplegg frå Mattilsynet er klart, vil me arrangere kurs for å få tilgang til kjøp og bruk av gnagarmidlar.

 

Kontaktpersonar for dette kurset

Ane Harestad: 941 64 528 (Jæren og Ryfylket)

Annlaug Fludal: 948 45 427 (Haugalandet)

Birgitt Harstad: 970 14 117 (Dalane)

 

Prisar

Medlem/ikkje medlem av Norsk Landbruksrådgiving inkludert lærebøker, mat og eksamensgebyr:

Fornying av bevis: kr 1800/2800

Bevis for første gong: 2300/3500

 

For kurs på Bryne og Ryfylket

Berre praksisdag: kr 1900/2900

Eventuell ny eksamen: kr 650 

 

Mattilsynet sitt nettbaserte fornyingskurs

Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying av bevis, sjå mattilsynet.no. Mattilsynet sitt nettbaserte kurs for bevis første gong er under utarbeiding.

Kursoversikt og påmelding

>PÅMELDING BRYNE OG VAULALI<

 

Teori (både fornying og første gong)


Tidspunkt alle dagar: Kl. 09.00-16.30 (inkl.eksamen fornying)

 

Kursstad: Bryne Kro og Hotell

  • 22.11.2018
  • 28.11.2018   
  • 15.01.2019   

Kursstad: Vaulali leirsted, Bjørheimsbygd

  • 10.01.2019 

 

Obligatorisk praksisdag for bevis første gong

Tidspunkt alle dagar: Kl. 09.00-15.30 (inkl.eksamen fornying)

 

Kursstad: Bryne Kro og Hotell

  • 06.12.2018
  • 06.02.2019

Kursstad: Vaulali leirsted

  • 16.01.2019

 

>Påmelding Helleland<

Fornying av autorisasjonsbevis
Mandag 11/3 kl. 18.30

Torsdag 14/3 kl.18.30

 

1. gangskurs

Torsdag 7/3 kl.18.30

Tirsdag 12/3 kl.18.30

Torsdag 14/3 kl.18.30

Lørdag 16/3 kl. 09.00-14.15

 

>Påmelding Haugalandet<

Ølen

Mandag 7.jan kl 19-23

Tirsdag 8.jan .kl 19-23

Mandag 14.jan kl 19-23

Haugesund, 2.etg Felleskjøpet

Tirsdag 12.februar  kl 9.30 – 15.30

Tirsdag 19.februar kl 9.30 – 15.30Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.