Kursopplegg, fornying og bevis første gong

Jæren. Du kan du velja datoar slik det passar best.

  • DAG 1 er obligatorisk for fornying og tilrådd for bevis første gong. Eksamen fornying på slutten av dagen.
  • DAG 2 er obligatorisk for bevis første gong. Eksamen bevis første gong på slutten av dagen.

Haugalandet og Helleland. Kursseriar med faste datoar. Vil du gjera andre kombinasjonar av datoar, kan du ta kontakt med kursansvarleg etter påmelding.

Finn kursdatoar og påmeldingsskjema

NLR Rogaland arrangerer autorisasjonskurs

Kvar vinter arrangerer me kurs i autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel fleire stader i området vårt. Kursa blir haldne av våre rådgjevarar innan jordbruk og HMS. Dei legg vekt på lokale problemstillingar innan plantevern.

Lovkrav

For å få rett til autorisasjon krev Forskrift om plantevernmidler at ein er over 18 år og kan dokumentera yrkesmessig behov. Ta kontakt før kursstart med landbruksavdelinga i kommunen om du er i tvil om du kan få bevis. Beviset gjeld i ti år. For å få bevis, må ein gjennomføra kurs med bestått eksamen. Les meir hjå Mattilsynet på Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler.

Gnagarmiddel

NLR Rogaland arrangerer òg autorisasjonskurs for gnagarmiddel. Dette kurset krev at ein har autorisasjonsbevis for plantevern.

Fornyingskurs på nett

Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying av bevis, sjå mattilsynet.no.

Prisar

Prisar for kurs inkluderer lærebøker, eksamensgebyr og enkel servering.

MedlemIkkje medlem
Fornying av bevis
2 100 kr
3 000 kr
Bevis for første gong
2 600 kr
4 000 kr

Kontaktpersonar

Ane Harestad: ane.harestad@nlr.no, tlf: 941 64 528 (Jæren og Ryfylke)

Birgitt Harstad: birgitt.harstad@nlr.no, tlf. 970 14 117 (Dalane)

Annlaug Fludal: annlaug.fludal@nlr.no, tlf. 948 45 427 (Haugaland, Sauda og Suldal)


Kontaktpersonar

Ane Harestad: e-post, tlf: 941 64 528 (Jæren og Ryfylke)

Birgitt Harstad: e-post, tlf. 970 14 117 (Dalane)

Annlaug Fludal: e-post, tlf. 948 45 427 (Haugaland, Sauda og Suldal)

Kurs