NLR Rogaland arrangerer autorisasjonskurs

Kvar vinter arrangerer me fleire autorisasjonskurs, og prøver å spreie dei geografisk rundt i dekningsområdet vårt. Kursa er opne for alle, ikkje berre medlem. Beviset gjeld i ti år frå eksamen.

Kursa blir haldne av våre rådgjevarar som jobbar med plantevernfaget. Me legg mest vekt på jordbruksproduksjon og lokale problemstillingar med artskunnskap og bekjemping. Still oss gjerne spørsmål.

NLR Rogaland arrangerer òg autorisasjonskurs for gnagarmiddel. Dette kurset krev at ein har autorisasjonskurs for plantevern.

Kurs 2022/2023

Kurssesongen startar vanlegvis i november. Visst du treng kurs neste sesong kan du melda interessa her, så tek me kontakt når datoane er sett.

Kursopplegg

Me arrangerer plantevernkurs både for dei som tar det første gong og dei som vil fornya autorisasjonsbeviset sitt. Som regel i lag, men det er færre timar som er obligatorisk for fornying (slepp delen me har kalla «praksis»).

Nokre kurs er dagkurs, andre kveldskurs. Kveldskursa må ofte delast inn i fleire kveldar.

Lovkrav

Det er krav om autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel i yrkesmessig samanheng. For å få rett til autorisasjon, krev plantevernforskrifta at personen er over 18 år og kan dokumentera yrkesmessig behov. For å få bevis, må ein gjennomføra kurs med bestått eksamen. Ta kontakt med kommunen før kursstart om du er i tvil om du kan få bevis.

Prisar

Prisar for kurs inkluderer lærebøker, eksamensgebyr og enkel servering.

MedlemIkkje medlem
Fornying av bevis2 100 kr3 000 kr
Bevis for første gong2 600 kr4 000 kr


Kontaktpersonar

Ane Harestad: e-post, tlf: 941 64 528 (Jæren og Ryfylke)

Birgitt Harstad: e-post, tlf. 970 14 117 (Dalane)

Annlaug Fludal: e-post, tlf. 948 45 427 (Haugaland, Sauda og Suldal)

Fornyingskurs på nett

Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying av bevis, sjå mattilsynet.no. Hjå mattilsynet arbeider ein seg gjennom oppgåver på eiga hand, i motsetnad til kursa NLR Rogaland held, der rådgjevar held kursa, tek i mot spørsmål og legg vekt på lokale problemstillingar.

Kurs