Praktisk HMS-kurs

03.04.2017 (Oppdatert: 03.10.2017)

Kurset Praktisk HMS-arbeid fra NLR er tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring som Arbeidstilsynet og KSL har satt (§3.5 Arbeidsmiljøloven og punkt 2.9.1 i KSL standard 2 HMS).

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/eller avløsere ansatt i avløserlag. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudie.

 

Vi jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård. Kurset er delt i tre og er på totalt 12 timer.

Del 1. Veiledning i gruppe med lærer og med fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon.

Del 2. E-læring. Egenstudie på internett

Del 3. HMS i praksis og vernerunde - kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårdsvandring med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering

 

Arnfinn Særheim: 975 28 555

May Ann Levik: 958 15 477

Sunniva Veen: 974 99 212

Kursoversikt og påmelding

Helleland

07.11.2017 kl 19.00-22.00

Landbrukssenteret

Trykk her for påmelding

  

Varhaug

08.11.2017 kl 19.00-22.00

Internatet på Varhaug

Trykk her for påmelding

 

Særheim

08.11.2017 kl 10.00-13.00

NLR Rogaland, Møterom i kjelleren

Trykk her for påmelding

 

Særheim

22.11.2017 kl 19.00-22.00

NLR Rogaland, Møterom i kjelleren

Trykk her for påmelding