Trygt landbruk er eit oppfriskingskurs i HMS for landbruksnæringa og er tilbydd som e-læring.


Kurset er eigna for dei som allereie kan dokumentere kravet til HMS-opplæring i Arbeidsmiljølova §3-5. Kurset er berekna til 6 timar, har valfri ettertest og du får kursbevis. Kurset HMS i landbruket tilfredsstiller kravet i Arbeidsmiljølova og KSL.


Målet med kurset er påfyll av kunnskap og motivasjon for deg som bonde og arbeidsleiar.

Gjennom e-læringa får du også moglegheit for å lage din eigen beredskapsplakat tilpassa din gard!


Kurset omhandlar viktige tema i landbruket som:

 • Motivasjon
 • Lovverk
 • Vernerunde
 • Traktor og maskin
 • Brann og elektrisk
 • Risikovurdering
 • Husdyr
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsgjevaransvar
 • Helse og velferd
 • Beredskap
 • Andre næringar knytt til garden
 • NLR-medlemmar kr 800,- + mva
 • Andre kr 1100,- + mva

Ikkje medlem i NLR?

Bli medlem i dag

Har du spørsmål om kurset? Kontakt ein av våre HMS-rådgivarar!