Finn kurs i kalenderen

Den som utøver varme arbeider må ha innsikt i den brannrisiko dette medfører og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter vinkelsliper, sveiseapparat og lignende utstyr på gården. Sertifikatet har en varighet på fem år.

Kurset tar for seg temaer som

  • Varme arbeider
  • Sertifiseringsordning for brannvern ved utførelse av varme
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slukking

Oppmøtekurset er 7,5 timer med teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen.

Alternativt tar e-læringskurset tar 4-5 timer inklusiv eksamen + en praktisk slukkeøvelse.

Fullført kurs med godkjent eksamen og fullført slukkeøvelse gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på fem år.

Pris

Medlem dagkurs: 2 500 kr

Ikke medlem: 3 000 kr

Tillegg for kveldskurs er 500 kr.

Varme arbeider-kurs som e-læring

NLR tilbyr varme arbeider som egenstudie via e-læringkurs.

Kursansvarlige:

Arnfinn Særheim: 97528555