Særheim jordfagdag

Lær å vurdere jorda di ved å ta Jordlappen. Velkommen til Særheim 5. sept. 2018.

Les mer ›

Storfegruppa våren 2018

Programmet for våren 2018 er klart.

Les mer ›

Har du ei god tistelhakke? Del patenten med fleir

Det er mange gode patentar på ulike tistelhakker rundt om på gardane. Dersom du eller naboen har ein god patent på ei god tistelhakke, vil me gjerne høyre om den.

Les mer ›

Fagdag for grovfôr i Isvik

NLR Rogaland ynskjer velkommen til fagdag grovfôr 7. mars i Isvik Bedehus. Mange spennende foredragsholdere kommer.

Les mer ›

Medlemsmøte – val av utsendingar til årsmøte

Det vert arrangert medlemsmøte i kombinasjon med fagmøte. Ein frå styret, dagleg leiar og rådgivar stiller på møta.

Les mer ›

Landbruksmaskiner langs veg - nordfylket

Regelverket rundt bruk av landbruksmaskiner på veg oppleves ofte som uklart. Ulike offentlige instanser forventer likevel at man som bonde har oversikt over, og klarer å etterfølge regelverket.

Les mer ›

Helikopterkalking 2018

Våren 2018 blir det igjen tilbod om helikopterkalking av beite i Rogaland og nabofylka.

Les mer ›

Fagsamlingar grovfôr. Tiltak i eng og beite våren 2018

I samarbeid med lokale bondelag inviterer vi til fagsamlingar i vinter.

Les mer ›

2017 var VÅT

2017 vil gå over i historien som eit av dei våte åra.

Les mer ›

Takk for samarbeidet Gunnar

Gunnar Vatne går over i pensjonistane sine rekker ved årsskiftet.

Les mer ›

Medlemskap

Dersom du av ulike grunnar ikkje ønskjer vera medlem hos NLR Rogaland, må me få beskjed så raskt som råd for at det skal ha verknad frå nyttår.

Les mer ›

Kandidatar til årsmøteutsendingar

Valnemnda ønskjer innspel frå medlemmene på kandidatar som utsendingar til årsmøte.

Les mer ›

Velkommen til Kålrot 2018

Norsk Landbruksrådgiving inviterer kålrotprodusenter og alle andre interesserte til Kålrot 2018 på Lillestrøm, 14. og 15. februar.

Les mer ›

Sorts- og plantevernmøte for grønnsaker

Tradisjon tro arrangeres sort- og plantevernmøtet på Særheim for våre medlemmer. Vi får besøk av representanter fra ulike frøfirma. Hovedtema:

Les mer ›

Årets grovforkvalitet i Rogaland

2017 går inn i historiebøkene som en vanskelig vekstsesong hos oss. Både grovforrådgivere og foringsrådgivere har merket ekstra påtrykk i år.

Les mer ›

Stell av kantsoner

En forutsetning for store avlinger er at graset får rikelig med lys. Mye av arealene vi har består av små, dårlig arronderte teiger, hvor kantene utgjør en svært stor del av arealet.

Les mer ›

Kjøring på frossen eng

Frost og tele er på vei, og man kan igjen kjøre på enga uten å lage spor. En gjenganger er hvorvidt man skader enga ved å kjøre på den vinterstid.

Les mer ›

Fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2018

Fag- og inspirasjonssamlinga er ein møtestad for bønder med eller utan økologisk produksjon, rådgjeving, tilsette i kommunane og alle andre som er interesserte i økologisk landbruk.

Les mer ›

Særheimdagen 18.01.2018

Velkommen til Særheimdagen 2018! Tema for i år er klima og landbruk; Hvilke utfordringer og muligheter har vi i Rogaland? Dette blir en spennende dag med mange engasjerte foredragsholdere!

Les mer ›

Norske lyngheier er ei tikkende brannbombe

Norgeskysten fra Sørlandet til Lofoten er ei tikkende brannbombe, sier professor. – Villbrannene kommer, og vi vil få større og større problemer med å kontrollere dem, sier erfaren lyngbrenner.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side