Grøftedagar i Rogaland

Det skal arrangerast fire grøftedagar i veke 44 med fokus på grøfting og grøftespyling. Programmet vert det samme alle dagane, men den geografiske plasseringa vert ulik.

Les mer ›

Inspeksjoner av Reimes Tulla Systemgulv

På oppdrag fra Gjensidige og Norges Bondelag har Norsk Landbruksrådgiving fått i oppdrag å foreta visuelle inspeksjoner av gulvet i sauehus hvor dette er levert fra Reime Agri AS.

Les mer ›

Lyng og villbrannsamling 2017

Lyng og villbrannsamling 2017

Les mer ›

Maskinførarkurs Særheim 2017

Det arrangeres maskinførerkurs på Særheim 19.10. til og med 22.10. Påmelding, og eventuelle spørsmål rettes til Arnfinn Særheim, telefon 97528555, epost: arnfinn.saerheim@nlr.no

Les mer ›

Formidling mjølkekvote

Fristane for sal/utleige kvote er passert for i år, neste sesong for formidling mjølkekvote hjå oss startar neppe før i mars neste år.

Les mer ›

Gjødslingsplan - eit nyttig årleg verktøy

Det er krav til årleg gjødslingsplan, og planen skal vera klar før vekstsesongen.

Les mer ›

Våt helg

Vind og store nedbørsmengder i helga!

Les mer ›

NLR på Bjerkreimsmarken

I helga vart Bjerkreimsmarken arrangert. NLR Rogaland var representert med stand.

Les mer ›

Markdag i fôrmais

Interessert på maisdyrking? Velkommen til markdag i mais 4. oktober i Randaberg.

Les mer ›

Fagmøte om grovfôrsituasjonen i haust

Etter ein våt og vanskeleg vekstsesong er du velkomen til fagmøte for å diskutere grovfôrsituasjonen i haust.

Les mer ›

30 år i NLR

Birgitt Harstad og Anne Karine Hetland vart heidra med Norges Vels medalje for lang og tru teneste på styre- og personalsamlinga på Rennesøy 21.-22. oktober.

Les mer ›

Fra markdagen på Særheim 07.09.

7. september var både bønder og andre fagfolk samlet til markdag på Særheim. Dagen startet med en runde på forsøksfeltene.

Les mer ›

Jordprøver i Suldal og Sauda 2017

Det er tid for jordprøvetaking. I år er det Suldalsosen og Nesflaten som er prioriterte områder i Suldal. Der skal det i hovedsak være 5 år siden sist prøvetaking.

Les mer ›

Kjøp og sal av værlam

Her finn du kåra værlam for sal.

Les mer ›

Full gjødselkum nå på høsten?

I et unntaksår som nå ser det ut til at mange må kjøre ut husdyrgjødsla etter at det agronomisk, økonomisk, praktisk og miljømessig tilrådelig.

Les mer ›

Leige av haustbeite til lam

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Nordisk Byggtreff 2017

Forrige uke var bygningsrådgiver Joacim på studietur med Nordisk Byggtreff i Finland. Her kan du lese litt om hva som skjedde der.

Les mer ›

Jordprøvetaking i haust

Jordprøvar gir nyttig informasjon om innhald av næringsstoff i jorda di, samt korleis pH-tilstanden er.

Les mer ›

Ledig stilling som HMS-rådgivar

NLR Rogaland søkjer etter HMS-rådgivar i 100% stilling med kontorstad Særheim.

Les mer ›

Høymolekamp i haust

Sprøyting med åkersprøyte i eng gir stagnering i grasveksten og påfølgende avling blir redusert. Særlig lavdosemidler kan setje graset kraftig tilbake.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side