Kvalitetsutvikling i gras 2018

14. mai starta vi prøvetaking av gras for NIR- analyse for å følgje med på kvalitetsutvikling i eng før første slått.

Les mer ›

Markvandringar før 1. slåtten

NLR Rogaland skal ha fleire marksamlingar den neste veka. Her vert fagleg drøs kring: Ugras i eng og beite, Graskvalitet / Slåttetid, Ensilering og korrekt verneutstyr ved sprøyting.

Les mer ›

Lyngbrennar er kandidat til den nasjonale Kulturlandskapsprisen

Lyngbrennar Ove Stumo er innstilt som Rogaland sin kandidat til den nasjonale Kulturlandskapsprisen for praktisk lyngskjøtsel og arbeid med å organisera Haugaland Lyngbrannreserve.

Les mer ›

Rogalandslandbruket står samla i arbeidet med forslag til nye gjødselkrav

Landbruksnæringa i Rogaland står samla om å møta forslaga til nye gjødselkrav på ein offensiv måte. Ein vil arbeida både politisk og fagleg, og skaffa til veie kunnskap frå vårt område.

Les mer ›

Fagdagar om dyrehelse og beite - NB! PÅMELDING SNARAST

Det skal arrangerast fagdagar om god beitebruk og dyrehelse (snyltarar og mineral) på beite for sau- og ammekuprodusentar. Det vert fire fagdagar: Årdal, Haugesund, Bjerkreim og Sand.

Les mer ›

Grønsaker utan kjemi. Markvandringar med Thomas Holz 4. og 5. juni 2018

Thomas Holz blir med på markvandringar i Rogaland med tema økologisk dyrking av grønsaker.

Les mer ›

Be om godkjenning av beite som spreieareal

Ein stor del av innmarksbeitene i Rogaland og Sunnhordland er ikkje godkjende som spreieareal sjølv om det er mulig å spreia husdyrgjødsel.

Les mer ›

Felles strategi for arbeidet med forslag til nye gjødselkrav

Det er lagt fram nye forslag til gjødselkrav, som kan få store konsekvensar for Rogalandslandbruket.

Les mer ›

Revisjon av gjødselvareforskrifta

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har sendt over forslag til revidert forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav til departementet.

Les mer ›

Gjenvalg av styreleiar

Årsmøtet for Norsk Landbruksrådgiving Rogaland ble avholdt 20. mars 2018 på Kronen Gaard i Sandnes. Det var 26 frammøtte utsendingar frå heile Rogaland.

Les mer ›

Gjenval på årsmøte til NLR 15.mars på Gardermoen

Steinar Klev frå Trøndelag vart gjenvalt som styreleiar på årsmøte til NLR 15.mars på Gardermoen. Gette Eidesen frå Rogaland var ikkje på val, og held fram som nestleiar.

Les mer ›

Medlemsmøte 2018

Medlemmene fekk mulighet til å koma med tilbakemeldingar på arbeidet vårt på medlemsmøta som vart halde på Helleland, Særheim, Sand og Tysvær siste halvdel av februar.

Les mer ›

Grønsaksmøte 7. mars kl. 19 Genoloftet, Særheim

Me er inne i andre lagersesongen i Optirotprosjektet. Hovudfokus i prosjektet er: Forberede produkta på lagring. Sårhellingsperiode på lager. Optimalisering av dagens lager.

Les mer ›

Ledig stilling: Assisterande dagleg leiar

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland søker assisterande dagleg leiar som skal vera med og utvikla organisasjonen vidare.

Les mer ›

Bestille skjelsand til Suldal og Sauda

No kan du som held til i Suldal og Sauda legge inn bestilling på skjelsand via NLR Rogaland.

Les mer ›

Velkommen til gartnerivandring hos Dalaker Gartneri

20. mars er det klart for årets første gartnerivandring. Vi møtes hos Dalaker Gartneri på Rennesøy.

Les mer ›

Årsmelding NLR Rogaland 2017

Årsmeldinga til NLR Rogaland er klar.

Les mer ›

Fagtur til Holland 26-29. juni 2018

Invitasjon til ein spennande fagtur til Holland

Les mer ›

Særheim jordfagdag

Lær å vurdere jorda di ved å ta Jordlappen. Velkommen til Særheim 5. sept. 2018.

Les mer ›

Storfegruppa våren 2018

Programmet for våren 2018 er klart.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side